ZBIRAMO PODPISE EVROPSKE DRŽAVLJANSKE POBUDE »VODA IN KOMUNALNA UREDITEV STA ČLOVEKOVA PRAVICA!

Water_SLEbg

 

VODA JE JAVNA DOBRINA IN NE BLAGO!«

 

pozivamo vas, da pobudo podpišete na spletni strani:

 

 https://signature.right2water.eu/oct-web-public/signup.do?lang=sl

 

 

 

Pobudo lahko podpišete tudi na priloženem obrazcu, vendar pa vas pri tem prosimo, da natančno izpolnite podatke.

Več o sami pobudi in navodilo za podpis najdete v prilogi.

 

Pobudo lahko posredujete svojim sodelavcem, prijateljem, znancem…. Pobudo lahko podpiše vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, seveda vsak le enkrat.

 

EPSU (Evropska zveza sindikatov javnih uslužbencev), ki združuje tudi zaposlene v nekaterih komunalnih dejavnostih, predvsem pa zaposlene v vodnogospodarskih podjetjih in podjetjih za komunalno ureditev, in katere član je tudi Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, se je odločil za zbiranje milijon podpisov v 27-ih državah članicah.

Vsi državljani potrebujemo čisto pitno vodo in kakovostno komunalno ureditev.

Evropska državljanska pobuda je orodje, s katero želimo doseči, da Evropska komisija spremeni svoj način razmišljanja tako, da svojo osredotočenost na tržni pristop prenese na pristop, ki je osredotočen na pravice, s poudarkom na javnih storitvah. Cilj je doseči univerzalni (globalni) dostop do vode in komunalne ureditve ter zavarovati omejene javne vodne vire za prihodnje generacije.

 

VSAK PODPIS ŠTEJE – TUDI VAŠ!  HVALA

https://sindikat-skvns.si/wp-content/uploads/2012/12/Navodila.doc 

https://sindikat-skvns.si/wp-content/uploads/2012/07/obrazec-za-zbiranje-podpisov-evropske-državljanske-pobude1.pdf