DELODAJALSKA STRAN SE NE ŽELI POGOVARJATI, A TUDI SKVNS NE MISLI ODNEHATI

Objavljeno: 24.02.2023

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) nadaljuje aktivnosti v panogi zasebnega varovanja. Ne glede na to, da poziv delodajalski strani za začetek pogajanj za sklenitev nove panožne kolektivne pogodbe ni uspel, v SKVNS ne mislijo odnehati. Prvi korak, ki so ga storili, je odpoved aktualne kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega varovanja, s katero so sicer nezadovoljni že dolgo.

PREBERI VEČ …

NASLEDNJI PROJEKT SKVNS: NOVA PANOŽNA KOLEKTIVNA POGODBA – ZASEBNO VAROVANJE

Objavljeno: 27.01.2023

Novo leto, stara borba, bi lahko rekli. Sindikat komunale varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) bo namreč tudi v letu 2023 nadaljeval boj za boljši jutri vseh tistih, ki delajo v panogi zasebnega varovanja.

PREBERI VEČ …


NOVA VIŠINA MINIMALNE PLAČE

Objavljeno: 13.01.2023

Znesek minimalne plače od 1. januarja 2023 naprej znaša 1.203,36 EUR bruto oziroma 878,48 EUR neto, kar pomeni 12 % dvig minimalne plače. Neto minimalna plača za samsko osebo brez otrok bo po novem znašala 878,48 evra. Povišanje tega zneska za 12,85 odstotka (iz 778,48 evra), pa ob spremembi zneska (bruto) minimalne plače vključuje tudi učinek letošnjih sprememb dohodninske zakonodaje.

 

Stroški delodajalcev se bodo zaradi povišanja (bruto) minimalne plače povišali za 8,46 % (torej za nižji znesek od medletne rasti cen življenjskih potrebščin) zaradi učinka najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialna zavarovanja (1.181,75 evra), ki je bila lani višja od minimalne plače. V prihodnje bo najnižja osnova za plačilo prispevkov v višini 1.203,36 in je torej višja le za 1,8 % ali za 21,61 EUR.

KOMENTAR ZSSS…

 

Dodatna pojasnila Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so dosegljiva na povezavi: Dvig minimalne plače za 100 evrov | GOV.SI

 

Nova višina minimalne plače je objavljena v Uradnem listu številka 4/2023.

Uradni list – Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

ŽARKO PEJČIĆ

Objavljeno: 23.12.2022

 

Je sindikalist v javnem komunalnem podjetju Marjetica Koper, kjer sicer dela kot vzdrževalec na kanalizacijskih sistemih. Prihaja iz mladega sindikata, ki je nastal šele pred nekaj leti, a si je s svojim delom že prislužil posebno plaketo, ki jo je pred kratkim na osmi Skupščini matičnega Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) prejel za prispevek k utrjevanju vloge in pomena SKVNS.

PREBERI VEČ …