Izhodiščna plača zasebnega varovanja, marec 2011

Vsem organizacijam oz. delodajalcem, za katere je veljala
KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZASEBNEGA VAROVANJA

 

Ta kolektivna pogodba je dokončno prenehala veljati z dnem 22.5.2008, kar pomeni, da za zaposlene v tej dejavnosti kot minimume uporabljamo kolektivno pogodbo o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009. Tako znašajo izhodiščne plače od 1. marca 2011 dalje najmanj:

 

Tarifni razred

Izhodiščna bruto plača v EUR
za polni delovni čas

I.

368,90

II.

402,62

III.

446,47

IV.

493,67

V.

554,36

VI.

655,51

VII.

739,79

VIII.

874,67

IX.

1.043,25

 

Minimalna plača

748,10

 

Zajamčena plača

237,73

 

Dnevnice – cela (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti)

15,02

 

– polovična(nad 8 do 12 ur odsotnosti)

7,51

 

– znižana (od 6 do 8 ur)

5,26

 

Kilometrina – SLUŽBENA POTOVANJA

0,32

 

Regres za prehrano

najmanj 3,56 € na dan

 

Jubilejne nagrade za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu

– za 10 let

 

1 izh. plača 1. tarifnega razreda

– za 20 let

1,5 izh. plače 1. tarifnega razreda

– za 30 let

2 izh. plači 1. tarifnega razreda

– za 40 let

2,5 izh. plače 1. tarifnega razreda

 

Odpravnina ob upokojitvi

 

3.104,58
ali dve plače delavca, če je zanj to ugodneje

 

Solidarnostna pomoč

-v primeru smrti delavca

-v primeru smrti
družinskega člana

700,00

 

350,00

 

Povprečna mesečna plača v RS znaša 1.534,04 EUR.
Povprečna plača v RS – zadnji trije meseci znaša 1.552,29 EUR
Prevoz na delo in z dela znaša najmanj 60% cene najcenejšega javnega prevoza na delo oziroma 0,13€ za vsak kilometer med prebivališčem in krajem opravljanja dela.

 

 

 

Predsednica SKVNS:
Dragica Andlovič