Arhiv novic

Poziv SKVNS delodajalcem za nagrajevanje zaposlenih v času razglašene epidemije

 

Republiški odbor Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS)  je na svoji zadnji korespondenčni seji obravnaval pobudo in sprejel odločitev, da se vsem delodajalcem posreduje poziv za dodatno nagrajevanje zaposlenih v komunalni dejavnosti v času razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države. Epidemija je bila razglašena  z 19. 10. 2020 in bo veljala najmanj 30 dni.

 

POZIV SKVNS

RAZGLAŠENA EPIDEMIJA

Vlada je na podlagi zakona o nalezljivih boleznih izdala odlok o razglasitvi epidemije covida-19 na območju celotne države,  ki je je pričela veljati s ponedeljkom 19. 2020 in bo veljala 30 dni.

Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

 

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

SPREJET PETI PROTIKORONA PAKET

 

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 /(ZZUOOP) je bil sprejet v Državnem zboru na 46. izredni seji, 15. 10. 2020. BESEDILO ZAKONA

 

Kaj prinaša peti protikoronski paket in zakaj ga sindikati niso podprli?

Za kakovostne in dostopne poštne storitve! – Sindikat delavcev prometa in zvez in ZSSS pozivata k podpisu zakonodajne pobude

Do tridesetega oktobra zbirajo delavke in delavci Pošte Slovenije podpise pod zakonodajno pobudo volivk ter volivcev za vložitev predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2C). S svojim podpisom na upravnih enotah lahko vsak od nas prispeva k sprejetju takega zakona, ki bo državo zavezal k subvencioniranju univerzalnih javnih storitev. Te mora Pošta opravljati v dobro vseh v Sloveniji, četudi je strošek večji od prihodka. Tak način subvencioniranja omogoča tudi evropska zakonodaja.

Preberi več …

Socialni partnerji morajo biti zraven – Poziv sindikalnih central pred sprejemanjem nove protikoronske zakonodaje

Delimo poziv reprezentativnih sindikalnih central, med njimi seveda tudi ZSSS, namenjen Vladi RS, ministrstvu za zdravje in ministrstvu za gospodarstvo, in sicer v zvezi s sprejemanjem novega protikoronskega paketa PKP5.

Preberi več …

VARNOSTNIKI MED EPIDEMIJO NISO MIROVALI

Sindikalnih aktivnosti v letošnjem letu ne zmanjka tudi na področju zasebnega varovanja. Prekinila jih je sicer epidemija, zato pa so imeli varnostniki tudi v njenem času obilico dela. Sindikat pa je svoje aktivnosti spet okrepil ob koncu epidemije.

PREBERI CELOTEN ČLANEK

BREZ JAVNIH SLUŽB BI SE ŽIVLJENJE USTAVILO

Koronakriza je razgrnila, da so delovna mesta, ki so pogosto prezrta, še kako pomembna za nemoteno delovanje družbe kot celote. Med takšna sodijo tudi delovna mesta v komunalni dejavnosti, ki obsegajo preskrbo s pitno vodo, pogrebne storitve, čistilne naprave in upravljanje komunalnih storitev, zbiranje in odvoz smeti.

PREBERI CELOTEN ČLANEK

 

SKUPNA ZAHVALA DELODAJALCEV IN SINDIKATOV ZAPOSLENIM V KOMUNALNEM GOSPODARSTVU

V sredo, 15. julija 2020, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Vili Podrožnik v Ljubljani podelil priznanje Jabolko navdiha vsem zaposlenimi v slovenskem komunalnem gospodarstvu, ki so v času trajanja epidemije COVID-19 vlagali izjemen trud v nemoteno izvajanje komunalnih storitev z namenom zagotavljanja čim bolj neokrnjenih pogojev za življenje in delo prebivalcev, pa tudi za delovanje vseh drugih ključnih služb in dejavnosti v celotni Sloveniji. Zahvali vsem zaposlenim se pridružujemo tudi predstavniki delodajalskih in sindikalnih organizacij komunalnega gospodarstva.

PREBERI VEČ …

DODATEK ZA DELOVNO DOBO V DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVANJA

 

Zaposleni v dejavnosti zasebnega varovanja so upravičeni do dodatka za delovno dobo najmanj v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako leto delovne dobe na podlagi določil v Zakonu o delovnih razmerjih, ker Kolektivna pogodba dejavnosti zasebnega varovanja ne ureja dodatka za delovno dobo.

Preberi več …

Sodba VSRS, opr.št. Ips 169/218

 

VABILO NA SKUPNO SREČANJE ČLANOV SKVNS, ZAPOSLENIH V DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVANJA

 

Ukrepi, ki jih so jih zahtevale izredne razmere, se rahljajo, zato Vas vabimo na skupno srečanje, ki bo potekalo

 

v ponedeljek, 8. 6. 2020 od 15.00 do 16.00 ure.

 

V NOVI GORICI, KIDRIČEVA ULICA 9, v prostorih ZSSS, Regijska organizacija vzhodne Slovenije, Območje Primorska in Notranjska.

Vabilo – srečanje

Strani: