Arhiv novic

ČESTITKE OB PRAZNIKU DELA, LETOS S POVABILOM »OSTANITE DOMA«

Živimo v času izrednih razmerah, v času, novih izzivov in priložnosti, vendar pa 1. maj je in ostaja praznik delavk in delavcev, simbol našega boja za delavske in socialne pravice. Praznik dela naj bo priložnost, da na glas povemo, da smo prav vsi delavci upravičeni do pogojev dela, ki ne bodo ogrožali našega zdravja, do dostojnega plačila in spoštljivega odnosa. Predvsem pa si želimo graditi socialni dialog skupaj na enakopravnih temeljih.

Prvi maj predstavlja mednarodni simbol solidarnosti vseh delavcev in je spomin na dogodke, ki so se zgodili v začetku maja 1886 v Chicagu. V Sloveniji smo prvi maj prvič praznovali leta 1890 in nato vsako leto. Praznik je preživel vojne, razpad držav, poskus ukinjanja. Letos torej mineva že 130 let od prvega praznovanja tega praznika. Ob tej priložnosti je ZSSS izdala elektronsko brošuro »Nazaj h koreninam«, ki je dosegljiva na povezavi: https://zsss.si/wp-content/uploads/2020/04/Bro%C5%A1ura-8.0.pdf

 

Hvala vsem, ki stopate in se borite skupaj z nami.

MEDNARODNI DELAVSKI SPOMINSKI DAN 28. APRIL

Vsako leto 28. 4. obeležujemo svetovni dan varnosti in zdravja pri delu ter mednarodni spominski delavski dan na umrle zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Stoletno geslo spominskega dneva je: »Spominjaj se mrtvih in bori se za žive!«.  ZSSS se kot članica Evropske konfederacije ETUC pridružuje kampanji, ki je letos posvečena predvsem vsem, ki so umrli zaradi novega korona virusa. Spominjamo se zdravstvenih in vseh drugi delavcev, ki so se s korona virusom okužili na delovnem mestu. Nihče ne bi smel umreti zaradi dela!

Več informacij

 

Nič o delavkah in delavcih brez nas! – Nujna vključitev v pripravo ukrepov in vzpostavitev socialnega dialoga

Objavljamo poziv reprezentativnih sindikalnih zvez in konfederacij, članic Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), torej tudi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, po aktivni vključitvi v pripravo interventnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in po takojšnji vzpostavitvi socialnega dialoga z delovanjem ESS.

Preberi več …

OBJAVLJEN ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)

 

Državni zbor je na seji 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 49/2020, dne 10.4.2020

 

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je dostopen na https://uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0766/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop

OBVEZNI KRIZNI DODATEK ZA ZAPOSLENE

»Zasebni delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela v času epidemije, torej za marec (za obdobje od 13.3. do 31.3.) april in maj 2020, in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3x minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov. Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 eur se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine. Znesek mesečnega kriznega dodatka se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni delal cel mesec, sorazmerno zmanjša.«

 

Več odgovorov Finančne uprave RS v zvezi z interventnimi ukrepi NAJDETE NA TEJ POVEZAVI

 

KAJ PRINAŠA MEGA “KORONAZAKON”?

 

Objavljamo povzetek najpomembnejših določb Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Državni zbor je omenjeni zakon sprejel 2. aprila, vendar v Uradnem listu RS še ni bil objavljen (predvidevamo, da bo v petek), kar pomeni, da še ni stopil v veljavo in zato še ni v uporabi.

PREBERI VEČ …

 

 

 

Odsotnost z dela in bolniški stalež se v obdobju epidemije COVID-19 začasno ureja drugače:

PREBERI VEČ …

 

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)

 

Državni zbor je na seji 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

BESEDILO ZAKONA

 

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) smo razočarani nad vsebino sprejetega zakona.

Izjava

 

NAVODILO ZA VARNO NAMEŠČANJE, UPORABO IN ODSTRANJEVANJE KIRURŠKE MASKE TIP II R

POVEČUJEJO ČLANSTVO

V Javnem komunalnem podjetju (JKP) Prodnik deluje Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami (SKVNS) že od leta 1999. Že 15 let ga vodi Boštjan Novak.

Preberi več …

 

 

 

OBJAVLJAMO SMERNICE ZA 1. KORONA ZAKON

ki jih je vlada sprejela na seji dne, 24. 3. 2020.

ODZIV SINDIKALNIH CENTRAL NA SMERNICE ZA 1. KORONA ZAKON, ki je bil 25. 3. 2020 poslan na Vlado, MDDSZEM ter članom skupine za pripravo zakona

 

ZA BLAŽENJE STISK V ČASU EPIDEMIJE NOVEGA KORONAVIRUSA: OBJAVLJAMO PREDLOGE UKREPOV ZSSS

Sindikati smo se v času epidemije novega koronavirusa pomembno angažirali. Aktivno se borimo za to, da delavke in delavci, še posebej tisti najbolj ranljivi (prekarke in prekarci ter drugi), ne bi nosili bremena zaostrenih gospodarskih razmer, oblikujemo ter predlagamo interventne ukrepe, informiramo in svetujemo ter opozarjamo na nepravilnosti.

PREBERI VEČ …

22. MAREC – SVETOVNI DAN VODA

 

Voda je izvir življenja, je nenadomestljiva strateška naravna dobrina, brez katere življenje na našem planetu ni mogoče. Letošnji svetovni dan voda je v znamenju podnebnih sprememb.

POKLON IN HVALA VSEM, KI V TEH KRIZNIH RAZMERAH SKRBITE, DA IZ NAŠIH PIP TEČE ČISTA PITNA VODA.

Ob trenutni situaciji je še posebej pomembno tudi sporočilo, da je voda iz pipe varna za uživanje, več na povezavi: https://gov.si/novice/2020-03-20-letosnji-svetovni-dan-voda-22-marec-je-v-znamenju-podnebnih-sprememb-ob-trenutni-situaciji-je-pomembno-tudi-sporocilo-da-je-voda-iz-pipe-varna-za-uzivanje/

Strani: