Arhiv novic

ČIM PREJ V PODJETJA


22.2.2018 – Tudi varnostnikov vse bolj primanjkuje. Razlog je podoben kot marsikje drugje, za nizko plačilo in zaradi neurejenih razmer delavci niso pripravljeni več opravljati tega poklica. Ni malo delodajalcev, ki se tega že zavedajo, saj nelojalna konkurenca škodi celotni dejavnosti. Bo zaradi tega kaj več volje za sklenitev celovite kolektivne pogodbe, ki bi na ravni dejavnosti uredila razmere? Preberi več…

VEČ PRAVIC ZA KOMUNALCE

11.1.2018 – Predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije, Sekcije za storitve pri Združenju delodajalcev Slovenije, Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) ter Konfederacije novih sindikatov Slovenije KNSS – Neodvisnost so pred koncem minulega leta podpisali novo Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, ki je bila konec lanskega leta že objavljena v uradnem listu.

Preberi več…

PODPISANA IN OBJAVLJENA TARIFNA PRILOGA H KP KD

Tarifna priloga h KP KD za leto 2018 je bila podpisana dne 21. 12. 2017  ter objavljena v  Uradnem listu RS številka 80, dne 29. 12. 2017: https://uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017080.pdf

Tarifna priloga s 1. 1. 2018 prinaša za 1,7 % višje najnižje osnovne plače v komunalni dejavnosti. To pa je tudi izhodišče za pripravo predloga za povečanje plač na podjetniškem nivoju. Seveda pa se lahko na podjetniškem nivoju socialni partnerji dogovorijo tudi za višje oziroma drugačno povečanje plač ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin v podjetju. Podpisana TP h KP KD prinaša za leto 2018 regres za letni dopust  najmanj v višini 1030,00 EUR. V preostalem delu pa se TP h KP KD ni spremenila.

Tarifna priloga h KP KD – 2018

Spoštovane članice in člani sindikata

Življenje vsakega od nas ima v novem letu svoj namen. 

Vendar vsi ne moremo ustvariti in doseči vsega,

lahko pa s prijazno besedo, prijateljskim nasmehom in

toplim objemom delamo čudeže.

Naj te tople misli zasejejo vse dobro tudi v vaših srcih.

 

 

 

Zahvaljujeva se Vam za vso pomoč, podporo, sodelovanje in zaupanje.

  

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2018!

 

Majda in Sebastijan

PROBLEMATIČNO PLAČEVANJE NADURNEGA DELA

1.12.2017 – V Sloveniji nujno potrebujemo nov plačilni sistem, ki bo delavcem zagotavljal pošteno plačilo za delo ter jih hkrati motiviral za čim bolj prizadevno in kakovostno izvajanje delovnih nalog. To so poudarili na dvodnevnem seminarju, ki ga je v začetku decembra v Radencih organiziral Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) za svoje funkcionarje in zaupnike v podjetjih.

Preberi več…

Pogajanja bodo stekla

3.10.2017 – Na sestanku so sodelovali predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja Branko Slak, direktorica Podjetniško-trgovske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije Vida Kožar s sodelavkami, predsednica SKVNS Majda Marolt in člani republiškega odbora za zasebno varovanje pri SKVNS. Manjkali so samo predstavniki Združenja delodajalcev Slovenije.

Preberi več…

 

IZ SEJE PREDSEDSTVA SKVNS

15.september Na razširjeni seji predsedstva so poleg njegovih članov s predsednico Majdo Marolt na čelu sodelovali tudi člani organov SKVNS in sekretarji območnih odborov ter gosti, med katerimi so bili predsednik in generalni sekretar ZSSS Dušan Semolič in Pavle Vrhovec, direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič in predsednik krajevne skupnosti Dolenje Selce Alojz Špec.

Preberi več…

 

 

Komunaliada 2017

Na stadionu Matije Gubca v Krškem je v soboto potekala 33. Komunaliada, ki jo je več kot odlično organiziralo podjetje Kostak iz Krškega. Na njej se je zbralo okoli tri tisoč komunalnih delavcev iz vse Slovenije.

Preberi več:

DE_22_17_SKVNS_Komunaliada2017_str16

ZSSS VABI NA PRVOMAJSKE PRIREDITVE PO SLOVENIJI

 

 

 Plakat_ZSSS_1Maj2017_glava-1000x550

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) s svojo teritorialno mrežo organiziranosti tradicionalno pripravlja prvomajske prireditve po različnih delih države.

 

Ljubljana, Rožnik,

   30. april; kresovanje od 19. ure naprej; ob 20:30 skupina Kingston, ob 21.30 nagovori – Evelin Vesenjak, predsednica Konfederacije novih sindikatov Slovenije – KNSS Neodvisnost – Lidija Jerkič, predsednice Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije – ZSSS – Drago Vorih, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, predsednik sindikata zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana –  Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM Ob 22. uri prižiganje kresa in nastop skupine Stand By, skupina Oko (ob polnoči)

    1. maj; od 7. ure naprej budnice; ob 10.30 proslava, govornik župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, nastopajoči pa Pihalni orkester Litostroj, Partizanski pevski zbor, Boris Kobal in ansambel Aplavz

Preberi več …

KOMUALIADA 2017 V KRŠKEM

DSCN8126

 

XXXIII. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliada 2017 – bo letos ponovno v Krškem. Organizirala jo bo družba Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.

Prireditev se bo pričela v petek, 9. junija 2017, s posvetom vodilnih delavcev v Kulturnem domu v Krškem in nadaljevala na Stadionu Matije Gubca, kjer bo razstava ponudnikov opreme.

V soboto, 10. junija 2017, bo osrednja prireditev z delovnimi in športnimi tekmovanji, v Krškem in okolici.

Cilj organizacije in izvedbe strokovnega posveta, komunalne razstave in delovno športnega tekmovanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, je predvsem v razvijanju delovno ustvarjalnih sposobnosti in aktivnosti na področju komunalnih dejavnosti, izmenjavi izkušenj, utrditvi delovnih navad, prijateljstev in medsebojnih odnosov.

 

 Napoved komunaliade 2017

 

Strani: