Arhiv novic

22. MAREC, SVETOVNI DAN VODA

 

 

»Voda je izvir življenja, je nenadomestljiva strateška naravna dobrina, brez katere življenje na našem planetu ni mogoče.

 

Letošnji svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, poteka pod sloganom »Ne uničujmo voda!« in poziva k zmanjšanju odpadnih voda in njihovi ponovni uporabi. Več kot osemdeset odstotkov odpadnih voda, ki jih ustvari družba, namreč ostane neočiščenih ali ne ponovno uporabljenih. Čeprav je varno gospodarjenje z odpadnimi vodami zaenkrat v svetu slabo razvito, lahko pospeši gospodarski razvoj, zagotovi cenovno dostopen in trajnostni vir vode, energije, hranil in drugih znova uporabnih snovi, prispeva k nastajanju novih delovnih mest ter omogoči finančni prihranek. Slovenija se teh priložnosti dobro zaveda.

Zaščita kakovostne vode – tekočega zlata 21.stoletja –  je zato ključna tema prihodnosti«, je ob svetovnem dnevu vode prepričan predsednik vlade dr. Miro Cerar. Premier dodaja, da naraščanje svetovnega prebivalstva, podnebne spremembe in vedno večji pritiski korporacij, od nas terjajo zaščito slovenske vode in slovenskih vodnih virov na najvišji možni pravni ravni. Slovenija je tako novembra 2016 za Slovaško kot druga država članica Evropske unije pravico do pitne vode zapisala v ustavo.

NOVA TARIFNA PRILOGA H KP KOMUNALNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2017

komunala

 

V sredo, 22.2.2017 so predstavniki sindikata in delodajalskih organizacij podpisali novo Tarifna priloga h KP komunalnih dejavnosti za leto 2017.  Nova tarifna priloga prinaša spremembo v sestavi tarifnih razredov, višine regresa za letni dopust, nagrad dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju ter povišanju najnižjih osnovnih plač za 1,59 % od vključno 1.1.2017.

 

 Prilagamo Tarifno prilogo h KP komunalnih dejavnosti za leto 2017, objavljeno v Uradnem listu št. 12/2017, 10.3.2017.

 

 Tarifna priloga h KP komunalnih dejavnosti 2017

VABILO NA POSVETE Z ZAPOSLENIMI V ZASEBNEM VAROVANJU

 

 

Na podlagi sklepa Republiškega odbora sindikata za zasebno varovanje, Vas vabimo na skupna srečanja, ki bodo potekala v prostorih regijskih oziroma območnih organizacij ZSSS po naslednjem razporedu:

 

 1. v MARIBORU, NERATOVA 4, v prostorih Območne organizacije

Podravje in Koroška, v ponedeljek, 27.2.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v KOPRU, TOMINČEVA 7, v prostorih Območne organizacije

Primorska in Notranjska, v torek, 28.2.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v NOVEM MESTU, CVELBARJEVA 3 v prostorih Območne organizacije

Dolenjske, Bele krajine in Posavja, v sredo, 1.3.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v LENDAVI, MLINSKA 6E, v prostorih Območne organizacije Pomurje,

v četrtek, 2.3.2017 ob 15.00 uri.  

 

 1. v KRANJU, POŠTNA ULICA 4,   v prostorih Območne organizacije

   Gorenjska, v petek, 3.3.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v LJUBLJANI, PARMOVA, 51 v prostorih Območne organizacije

Osrednjeslovenske regije, v torek, 7.3.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v CELJU, GLEDALIŠKA 2, v prostorih Območne organizacije

Savinjska, v četrtek, 9.3.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. na PTUJU, ČUČKOVA 1, v prostorih Območne organizacije

Podravje in Koroška, v sredo, 15.3.2017 ob 15.00 uri.

Preberi več …

VABILO ZAPOSLENIM V DEJAVNOSTIH POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI – PREDSTAVITEV KPN

nepremičnine

 

Podpisnik nove Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije organizira predstavitveni seminar o Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami.

Predstavitveni seminar o Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami je namenjen članom Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in tudi vsem drugim zaposlenim v dejavnostih poslovanja z nepremičninami.

Predstavitev nove Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami bo potekala v prostorih regijskih oziroma območnih organizacij ZSSS po naslednjem razporedu:

 

 1. v CELJU, GLEDALIŠKA 2, v prostorih Območne organizacije  ZSSS     Savinjska,

v torek, 28. 2. 2017 ob 13. uri.

 

 1. v LJUBLJANI, PARMOVA, 51 v prostorih Regijske organizacije ZSSS Zahodne Slovenije, v torek, 7. 3. 2017 ob 13.00 uri.

 

 1. v MARIBORU, NERATOVA 4, v prostorih Območne organizacije ZSSS Podravje in Koroška, v 14. 3. 2017 ob 13.00 uri.

 

 1. v NOVEM MESTU, CVELBARJEVA 3 v prostorih Območne organizacije ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavja, v torek, 21.3.2017 ob 13.00 uri.

Srečanja bodo tudi priložnost, da vam predstavimo delovanje Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije ter vas seznanimo z ugodnostmi, ki so jih deležni člani.

 

Objavljamo intervju s predsednico Republiškega odbora za poslovanja z nepremičninami pri SKVNS, Majo Šelekar:

 KPN – S socianim dialogom do večjih pravic

IZ SEJE OO SKVNS PODRAVJE IN KOROŠKA

 Skvns-Podr-Kor-2

 

Komunalna podjetja na območju Podravja in Koroške spoštujejo novo KP komunalnih dejavnosti. Pogajanja za novo kolektivno pogodbo so bila zahtevna in dolgotrajna, vendar uspešna, saj delodajalci dogovorjeno spoštujejo.

Člani območnega odbora so med ostalim spregovorili tudi o pripravah na Skupščino SKVNS, ki bo konec marca. Delo SKVNS v iztekajočem se mandatnem obdobju so člani ocenili za zelo uspešno.

 

Več: OO SKVNS Podravje in Koroška 

 

 

Objavljamo tudi članek o problematiki v Javnem komunalnem podjetju Log Ravne na Koroškem:  JKP Log

 

USKLAJENA TARIFNA PRILOGA H KP KOMUNALNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2017

 

 

Predstavniki delodajalskih organizacij in sindikata Komunale varovanja in poslovanja z nepremičninami so konec januarja nadaljevali s pogajanji o Tarifni prilogi h KP komunalnih dejavnosti za leto 2017 in dogovorili dvig plač za 1,59% ter regresa za letni dopust za 4%, na 990,00 EUR bruto.

 

Več: TP za komunalno dejavnost 2017

VIŠINA MINIMALNE PLAČE – JANUAR 2017

 

 

V Uradnem listu, št. 4/2017, z dne 27. 1. 2017 je objavljena nova višina minimalne plače, ki z januarjem 2017 znaša 804,96 EUR.

 

Višina minimalne plače – jan.2017

 

VSTOPI V NAŠE VRSTE, DA NAS OKREPIŠ-MOČ JE V ENOTNOSTI

stran1_2karikatura

 

Zakaj potrebujemo sindikat in zakaj sindikat potrebuje akcijsko moč?

 

Odgovor je jasen: Moč sindikata je v njegovi številčnosti in pripravljenosti njegovih članov, da sodelujejo v aktivnostih. Brez množičnega organiziranega boja za pravice delavcev ima moč v družbi kapital in ta jo izkorišča izključno zase. Brez moči sindikata ni delavskih pravic. Raven delavskih pravic je sorazmerna z močjo sindikata, ta pa je lahko močan le toliko, kolikor moči lahko uporabi v akcijah, s katerimi uveljavlja socialno-ekonomski položaj delavcev in ni samoumeven temveč izborjen.

 

Prilagamo celoten članek iz Delavske enotnosti: DE_3_stran4 in PristopnaIzjava 

SMERNICE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV V DELOVNIH RAZMERJIH

 

 

Delovna razmerja sodijo med področja, kjer Informacijski pooblaščenec beleži veliko število tako prijav zaradi kršitev varstva osebnih podatkov, kot tudi zaprosil za mnenja.

Obstoječo zbirko več kot 340-ih mnenj na tem področju sedaj dopolnjujemo z novimi smernicami, ki so namenjene predvsem vodilnim kadrom ter pravnim, kadrovskim in IT službam delodajalcev, pa tudi delavcem in sindikalnim združenjem.

V njih boste našli odgovore na najpogostejša vprašanja glede varstva osebnih podatkov zaposlenih: od dopustnosti zbiranja določenih vrst osebnih podatkov v različnih situacijah, nadzora bolniškega staleža, (ne)dopustnosti videonadzora delavcev, obdelave občutljivih osebnih podatkov, do vprašanj nadzora uporabe službenih sredstev – vpogledov v službeni računalnik, delavčevo elektronsko pošto, nadzora porabe na službenem telefonu, itd.

 

Smernice_-_Varstvo_OP_v_delovnih_razmerjih

VOŠČILO 2017

 

 

Spoštovane članice in člani sindikata,

 

Ob koncu leta se Vam zahvaljujeva za sodelovanje, pomoč in podporo. Želiva si, da še naprej gradimo našo organizacijo. V prihajajočem letu 2017 pa Vam želiva vse dobro, predvsem pa osebnega zadovoljstva, medsebojnega spoštovanja in razumevanja ter delovnih uspehov.

 

 

 

VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO

 

Majda in Darja

Strani: