Arhiv novic

ZADOVOLJNI, DA IMAJO KOLEKTIVNO POGODBO

Nekaj mesecev po ustanovitvi sindikata je ta že podpisal podjetniško kolektivno pogodbo. V idrijski Komunali imajo od prvega februarja dorečene številne delavske pravice. Jure Gantar, tamkajšnji predsednik Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami (SKVNS), nam je povedal, kako so se zadeve lotili.

Intervju

KOMUALIADA 2018 V CELJU

XXXIV. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliada 2018 – bo letos v Celju. Potekala bo v organizaciji družbe Simbio, Vodovod-kanalizacija in Energetika Celje.

Komunaliada 2018 se bo pričela v petek, 8. junija 2018 s strokovnim posvetom in razstavo ponudnikov komunalne opreme. Rok za prijavo udeležbe na posvetu je 31.5.2018. V soboto, 9. junija 2018 bo osrednja prireditev z delovnimi in športnimi tekmovanji na lokaciji celjskega sejmišča in Športno-rekreativnega centra Golovec ob Dečkovi cesti v Celju. Rok prijave: 26.4.2018.

Cilj organizacije in izvedbe strokovnega posveta, komunalne razstave in delovno športnega tekmovanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, je predvsem v razvijanju delovno ustvarjalnih sposobnosti in aktivnosti na področju komunalnih dejavnosti, izmenjavi izkušenj, utrditvi delovnih navad, prijateljstev in medsebojnih odnosov.

VABILO in PROGRAM Komunaliada 2018

Sprememba programa za 1. dan

SPLETNA STRAN KOMUNALIADE 2018  

 

Plače v žarišču izobraževanja

Dvodnevno izobraževanje Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS), ki so se ga udeležili predsedniki in člani izvršnih odborov sindikalnih podružnic, člani organov in sekretarji območnih odborov, je bilo posvečeno novostim glede vodenja evidenc in upravljanja osebnih podatkov, obračunu nadur in plač ter nagovarjanju k včlanitvi v sindikalne vrste.

Preberi več …

 

Anketa ZSSS – Čas je za povišanje plač

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je pripravila kratko anketo o plačah, s pomočjo katere bomo oblikovali zahteve in aktivnosti za dvig plač.
Sodelovanje v tej kratki anketi je anonimno, zato vabljeni k izpolnjevanju.
Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut časa za anketo o plačah.

ČIM PREJ V PODJETJA


22.2.2018 – Tudi varnostnikov vse bolj primanjkuje. Razlog je podoben kot marsikje drugje, za nizko plačilo in zaradi neurejenih razmer delavci niso pripravljeni več opravljati tega poklica. Ni malo delodajalcev, ki se tega že zavedajo, saj nelojalna konkurenca škodi celotni dejavnosti. Bo zaradi tega kaj več volje za sklenitev celovite kolektivne pogodbe, ki bi na ravni dejavnosti uredila razmere? Preberi več…

VEČ PRAVIC ZA KOMUNALCE

11.1.2018 – Predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije, Sekcije za storitve pri Združenju delodajalcev Slovenije, Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) ter Konfederacije novih sindikatov Slovenije KNSS – Neodvisnost so pred koncem minulega leta podpisali novo Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, ki je bila konec lanskega leta že objavljena v uradnem listu.

Preberi več…

PODPISANA IN OBJAVLJENA TARIFNA PRILOGA H KP KD

Tarifna priloga h KP KD za leto 2018 je bila podpisana dne 21. 12. 2017  ter objavljena v  Uradnem listu RS številka 80, dne 29. 12. 2017: https://uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017080.pdf

Tarifna priloga s 1. 1. 2018 prinaša za 1,7 % višje najnižje osnovne plače v komunalni dejavnosti. To pa je tudi izhodišče za pripravo predloga za povečanje plač na podjetniškem nivoju. Seveda pa se lahko na podjetniškem nivoju socialni partnerji dogovorijo tudi za višje oziroma drugačno povečanje plač ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin v podjetju. Podpisana TP h KP KD prinaša za leto 2018 regres za letni dopust  najmanj v višini 1030,00 EUR. V preostalem delu pa se TP h KP KD ni spremenila.

Tarifna priloga h KP KD – 2018

Spoštovane članice in člani sindikata

Življenje vsakega od nas ima v novem letu svoj namen. 

Vendar vsi ne moremo ustvariti in doseči vsega,

lahko pa s prijazno besedo, prijateljskim nasmehom in

toplim objemom delamo čudeže.

Naj te tople misli zasejejo vse dobro tudi v vaših srcih.

 

 

 

Zahvaljujeva se Vam za vso pomoč, podporo, sodelovanje in zaupanje.

  

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO 2018!

 

Majda in Sebastijan

PROBLEMATIČNO PLAČEVANJE NADURNEGA DELA

1.12.2017 – V Sloveniji nujno potrebujemo nov plačilni sistem, ki bo delavcem zagotavljal pošteno plačilo za delo ter jih hkrati motiviral za čim bolj prizadevno in kakovostno izvajanje delovnih nalog. To so poudarili na dvodnevnem seminarju, ki ga je v začetku decembra v Radencih organiziral Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) za svoje funkcionarje in zaupnike v podjetjih.

Preberi več…

Pogajanja bodo stekla

3.10.2017 – Na sestanku so sodelovali predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja Branko Slak, direktorica Podjetniško-trgovske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije Vida Kožar s sodelavkami, predsednica SKVNS Majda Marolt in člani republiškega odbora za zasebno varovanje pri SKVNS. Manjkali so samo predstavniki Združenja delodajalcev Slovenije.

Preberi več…

 

Strani: