Arhiv novic

IZ SEJE PREDSEDSTVA SKVNS

15.september Na razširjeni seji predsedstva so poleg njegovih članov s predsednico Majdo Marolt na čelu sodelovali tudi člani organov SKVNS in sekretarji območnih odborov ter gosti, med katerimi so bili predsednik in generalni sekretar ZSSS Dušan Semolič in Pavle Vrhovec, direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič in predsednik krajevne skupnosti Dolenje Selce Alojz Špec.

Preberi več…

 

 

Komunaliada 2017

Na stadionu Matije Gubca v Krškem je v soboto potekala 33. Komunaliada, ki jo je več kot odlično organiziralo podjetje Kostak iz Krškega. Na njej se je zbralo okoli tri tisoč komunalnih delavcev iz vse Slovenije.

Preberi več:

DE_22_17_SKVNS_Komunaliada2017_str16

ZSSS VABI NA PRVOMAJSKE PRIREDITVE PO SLOVENIJI

 

 

 Plakat_ZSSS_1Maj2017_glava-1000x550

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) s svojo teritorialno mrežo organiziranosti tradicionalno pripravlja prvomajske prireditve po različnih delih države.

 

Ljubljana, Rožnik,

   30. april; kresovanje od 19. ure naprej; ob 20:30 skupina Kingston, ob 21.30 nagovori – Evelin Vesenjak, predsednica Konfederacije novih sindikatov Slovenije – KNSS Neodvisnost – Lidija Jerkič, predsednice Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije – ZSSS – Drago Vorih, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, predsednik sindikata zavoda Psihiatrična klinika Ljubljana –  Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM Ob 22. uri prižiganje kresa in nastop skupine Stand By, skupina Oko (ob polnoči)

    1. maj; od 7. ure naprej budnice; ob 10.30 proslava, govornik župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, nastopajoči pa Pihalni orkester Litostroj, Partizanski pevski zbor, Boris Kobal in ansambel Aplavz

Preberi več …

KOMUALIADA 2017 V KRŠKEM

DSCN8126

 

XXXIII. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije – Komunaliada 2017 – bo letos ponovno v Krškem. Organizirala jo bo družba Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.

Prireditev se bo pričela v petek, 9. junija 2017, s posvetom vodilnih delavcev v Kulturnem domu v Krškem in nadaljevala na Stadionu Matije Gubca, kjer bo razstava ponudnikov opreme.

V soboto, 10. junija 2017, bo osrednja prireditev z delovnimi in športnimi tekmovanji, v Krškem in okolici.

Cilj organizacije in izvedbe strokovnega posveta, komunalne razstave in delovno športnega tekmovanja delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije, je predvsem v razvijanju delovno ustvarjalnih sposobnosti in aktivnosti na področju komunalnih dejavnosti, izmenjavi izkušenj, utrditvi delovnih navad, prijateljstev in medsebojnih odnosov.

 

 Napoved komunaliade 2017

 

22. MAREC, SVETOVNI DAN VODA

 

 

»Voda je izvir življenja, je nenadomestljiva strateška naravna dobrina, brez katere življenje na našem planetu ni mogoče.

 

Letošnji svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, poteka pod sloganom »Ne uničujmo voda!« in poziva k zmanjšanju odpadnih voda in njihovi ponovni uporabi. Več kot osemdeset odstotkov odpadnih voda, ki jih ustvari družba, namreč ostane neočiščenih ali ne ponovno uporabljenih. Čeprav je varno gospodarjenje z odpadnimi vodami zaenkrat v svetu slabo razvito, lahko pospeši gospodarski razvoj, zagotovi cenovno dostopen in trajnostni vir vode, energije, hranil in drugih znova uporabnih snovi, prispeva k nastajanju novih delovnih mest ter omogoči finančni prihranek. Slovenija se teh priložnosti dobro zaveda.

Zaščita kakovostne vode – tekočega zlata 21.stoletja –  je zato ključna tema prihodnosti«, je ob svetovnem dnevu vode prepričan predsednik vlade dr. Miro Cerar. Premier dodaja, da naraščanje svetovnega prebivalstva, podnebne spremembe in vedno večji pritiski korporacij, od nas terjajo zaščito slovenske vode in slovenskih vodnih virov na najvišji možni pravni ravni. Slovenija je tako novembra 2016 za Slovaško kot druga država članica Evropske unije pravico do pitne vode zapisala v ustavo.

NOVA TARIFNA PRILOGA H KP KOMUNALNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2017

komunala

 

V sredo, 22.2.2017 so predstavniki sindikata in delodajalskih organizacij podpisali novo Tarifna priloga h KP komunalnih dejavnosti za leto 2017.  Nova tarifna priloga prinaša spremembo v sestavi tarifnih razredov, višine regresa za letni dopust, nagrad dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju ter povišanju najnižjih osnovnih plač za 1,59 % od vključno 1.1.2017.

 

 Prilagamo Tarifno prilogo h KP komunalnih dejavnosti za leto 2017, objavljeno v Uradnem listu št. 12/2017, 10.3.2017.

 

 Tarifna priloga h KP komunalnih dejavnosti 2017

VABILO NA POSVETE Z ZAPOSLENIMI V ZASEBNEM VAROVANJU

 

 

Na podlagi sklepa Republiškega odbora sindikata za zasebno varovanje, Vas vabimo na skupna srečanja, ki bodo potekala v prostorih regijskih oziroma območnih organizacij ZSSS po naslednjem razporedu:

 

 1. v MARIBORU, NERATOVA 4, v prostorih Območne organizacije

Podravje in Koroška, v ponedeljek, 27.2.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v KOPRU, TOMINČEVA 7, v prostorih Območne organizacije

Primorska in Notranjska, v torek, 28.2.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v NOVEM MESTU, CVELBARJEVA 3 v prostorih Območne organizacije

Dolenjske, Bele krajine in Posavja, v sredo, 1.3.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v LENDAVI, MLINSKA 6E, v prostorih Območne organizacije Pomurje,

v četrtek, 2.3.2017 ob 15.00 uri.  

 

 1. v KRANJU, POŠTNA ULICA 4,   v prostorih Območne organizacije

   Gorenjska, v petek, 3.3.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v LJUBLJANI, PARMOVA, 51 v prostorih Območne organizacije

Osrednjeslovenske regije, v torek, 7.3.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. v CELJU, GLEDALIŠKA 2, v prostorih Območne organizacije

Savinjska, v četrtek, 9.3.2017 ob 15.00 uri.

 

 1. na PTUJU, ČUČKOVA 1, v prostorih Območne organizacije

Podravje in Koroška, v sredo, 15.3.2017 ob 15.00 uri.

Preberi več …

VABILO ZAPOSLENIM V DEJAVNOSTIH POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI – PREDSTAVITEV KPN

nepremičnine

 

Podpisnik nove Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije organizira predstavitveni seminar o Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami.

Predstavitveni seminar o Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami je namenjen članom Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in tudi vsem drugim zaposlenim v dejavnostih poslovanja z nepremičninami.

Predstavitev nove Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami bo potekala v prostorih regijskih oziroma območnih organizacij ZSSS po naslednjem razporedu:

 

 1. v CELJU, GLEDALIŠKA 2, v prostorih Območne organizacije  ZSSS     Savinjska,

v torek, 28. 2. 2017 ob 13. uri.

 

 1. v LJUBLJANI, PARMOVA, 51 v prostorih Regijske organizacije ZSSS Zahodne Slovenije, v torek, 7. 3. 2017 ob 13.00 uri.

 

 1. v MARIBORU, NERATOVA 4, v prostorih Območne organizacije ZSSS Podravje in Koroška, v 14. 3. 2017 ob 13.00 uri.

 

 1. v NOVEM MESTU, CVELBARJEVA 3 v prostorih Območne organizacije ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavja, v torek, 21.3.2017 ob 13.00 uri.

Srečanja bodo tudi priložnost, da vam predstavimo delovanje Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije ter vas seznanimo z ugodnostmi, ki so jih deležni člani.

 

Objavljamo intervju s predsednico Republiškega odbora za poslovanja z nepremičninami pri SKVNS, Majo Šelekar:

 KPN – S socianim dialogom do večjih pravic

IZ SEJE OO SKVNS PODRAVJE IN KOROŠKA

 Skvns-Podr-Kor-2

 

Komunalna podjetja na območju Podravja in Koroške spoštujejo novo KP komunalnih dejavnosti. Pogajanja za novo kolektivno pogodbo so bila zahtevna in dolgotrajna, vendar uspešna, saj delodajalci dogovorjeno spoštujejo.

Člani območnega odbora so med ostalim spregovorili tudi o pripravah na Skupščino SKVNS, ki bo konec marca. Delo SKVNS v iztekajočem se mandatnem obdobju so člani ocenili za zelo uspešno.

 

Več: OO SKVNS Podravje in Koroška 

 

 

Objavljamo tudi članek o problematiki v Javnem komunalnem podjetju Log Ravne na Koroškem:  JKP Log

 

USKLAJENA TARIFNA PRILOGA H KP KOMUNALNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2017

 

 

Predstavniki delodajalskih organizacij in sindikata Komunale varovanja in poslovanja z nepremičninami so konec januarja nadaljevali s pogajanji o Tarifni prilogi h KP komunalnih dejavnosti za leto 2017 in dogovorili dvig plač za 1,59% ter regresa za letni dopust za 4%, na 990,00 EUR bruto.

 

Več: TP za komunalno dejavnost 2017

Strani: