Arhiv novic

PETICIJA ZA OHRANITEV JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

ZSSS se je pridružila neformalni Koaliciji za ohranitev javnega zdravstvenega sistema, ki združuje sindikate, nevladne organizacije, civilna gibanja, nove politične stranke, ki se razvijajo iz protestnih gibanj itd. Cilj koalicije je omogočiti prebivalstvu, da s podpisom Peticije za ohranitev javnega zdravstvenega sistema izrazijo svojo voljo, da od poslancev in vlade zahtevajo zdravstveno reformo, ki bo uveljavljala javni interes za dostopno celovito zdravstveno varstvo namesto zasebnega interesa za kovanje dobičkov. Preberi več …

ROS VAROVANJE- ČLANEK V 10. ŠTEVILKI DELAVSKE ENOTNOSTI

Prilagamo link na katerem si lahko preberete članek iz zadnje seje ROS za dejavnost zasebnega varovanja, objavljen v 10. številki Delavske enotnosti.

SKVNS_BrezSocialnegaDialogaNeBoSlo_str9_DE1014

INFORMACIJE SKVNS ŠT. 2/2014

Komunaliada2011 

POGAJANJA ZA SKLENITEV KOLEKTIVNIH POGODB DEJAVNOSTI

Kot smo že poročali, z letošnjim letom nadaljujemo pogajanja tako za sklenitev Kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti kot tudi Kolektivne pogodbe za dejavnost nepremičnin. Nadaljujemo pa tudi z našimi skupnimi prizadevanji, da bi pričeli pogajanja za Kolektivno pogodbo v dejavnosti zasebnega varovanja.

Preberi več …

ČLANKI V 2. ŠTEVILKI DELAVSKE ENOTNOSTI

SKVNSNa priloženem linku si lahko preberete članke, ki jih je SKVNS objavil v zadnji številki Delavske enotnosti.

                                                                                 DE_02_14_SKVNS_str12-14

E-STORITEV “INFORMATIVNA OSEBNA EVIDENCA”

komunaliada 2013 149 

Opozarjamo vas na novo E-storitev »Informativna osebna evidenca« na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Priporočamo vam, da to spletno stran čim prej obiščete in se informirate, kakšne podatke o vaši pokojninski dobi, vključno s podatki o vaših plačah in nadomestilih plač, ima ZPIZ. Tako boste morda še pravočasno izvedeli, da manjkajo nekateri podatki in poskrbeli za njihovo popolnitev!!! To vam omogoča Zakon o varstvu osebnih podatkov.

  Preberi več …

INFORMACIJE SKVNS ŠT. 1/2014

DSCN8126 

Spoštovane članice in člani SKVNS

Zakorakali smo v leto 2014 in najprej vsem skupaj vse dobro, predvsem pa, da bi nam šlo vsem skupaj bolje.  Pred vami je prava letošnja številka naših Informacij in veseli bomo vaših odzivov in pobud.

Za nami je leto, ki ni bilo prijazno do nas delavcev. Vse bolj je jasno, da pot, po kateri smo hodili v preteklem letu, po poti ekstremnega varčevanja, zmanjševanja delavskih pravic, zmanjševanja plač, ni pot, ki pelje iz krize. Zato tudi poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije slovenskemu gospodarstvu, da stori razvojni preskok v smer, kjer plača, usposabljanje ne bo strošek dela, temveč strateška investicija. Preberi več …

ANEKS ŠT. 2 H KP KOMUNALNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2014

Komunaliada2011

 

V Uradnem listu št. 111/2013 z dne 27.12.2013 je bil objavljen Aneks št. 2 h KP komunalnih dejavnosti za leto 2014, ki vam ga posredujemo na priloženem linku.

Aneks h KP komunalnih dejavnosti za leto 2014

 

INFORMACIJE SKVNS ŠT. 11/2013

 

IZ SEJE PREDSEDSTVA SKVNS

 

Dne 18. 12. 2013 je potekala seja predsedstva SKVNS skupaj s člani vseh organov SKVNS in sekretarji območnih odborov SKVNS. Na seji smo se skupaj ozrli po preteklem letu ter sprejeli sklepe in zaveze za naprej. Največ pozornosti smo na seji namenili našim najpomembnejšim aktivnostim, to so seveda pogajanja za kolektivne pogodbe dejavnosti, projektu »Ohranjanja in pridobivanja novih članov v SKVNS« ter izobraževanju in informiranju znotraj SKVNS.

 

POGAJANJA ZA KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI

 

Naša najpomembnejša aktivnost so torej pogajanja. Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije pokriva tri dejavnosti in v vseh treh dejavnostih so praktično preko celega letošnjega leta potekale aktivnosti na področju pogajanj. V dejavnosti komunale in dejavnosti poslovanja z nepremičninami so potekala pogajanja za sklenitev novih kolektivnih pogodb in v dejavnosti za zasebno varovanje  smo si prav posebej prizadevali, da bi tudi v tej dejavnosti začeli z aktivnimi pogajanji za sklenitev kolektivne pogodbe dejavnosti.

 

PODPISAN JE ANEKS ŠT. 2 H KOLEKTIVNI POGODBI  KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

 

V dejavnosti komunale smo se v letošnjem letu sestali na sedmih skupnih sejah pogajalskih skupin. Dvakrat smo se sestali tudi v ožji sestavi, t.i. ožji strokovni skupini, da je delo hitreje potekalo. Najprej smo seveda dogovorili vsebino poslovnika ter dorekli način dela na skupnih sejah pogajalskih skupin. Nato pa smo pričeli z pogajanji in za nami je prvi del, obligacijski del, kjer so dorečene pravice in obveznosti pogodbenih strank, dogovorjeno reševanje kolektivnih sporov med strankama kolektivne pogodbe in reševanje individualnih delovnih sporov. Pričeli pa smo z normativnim delom, z delom, kjer so urejene pravice in obveznosti in zavedamo se, da nas v prihodnjem letu čaka težka naloga oziroma najtežji del pogajanj.

 

Na prejšnjih pogajanjih smo se socialni partnerji skupaj dogovorili in nato tudi podpisali Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012 (Uradni list RS, št. 19/2012, 43/2012, 4/2013). Z omenjenim Aneksom smo se socialni partnerji dogovorili, da se Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti skupaj s Tarifno prilog podaljša za čas do podpisa nove kolektivne pogodbe oziroma do konca leta 2014.  Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012 je v prilogi in pričakujemo, da bo že do konca letošnjega leta tudi objavljen v Uradnem listu. 

 

Ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti pa je naša stran ponovno podala predlog za povečanje najnižjih izhodiščnih plač glede na to, da je bilo zadnje usklajevanje najnižjih izhodiščnih plač v komunalni dejavnosti januarja 2011. Na naslednjih pogajanjih, to je 16. 1. 2013, pričakujem odgovor.

 

 

POGAJANJA ZA SKLENITEV KOLEKTIVNE POGODBE ZA DEJAVNOSTI POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI

 

Pogajanja za novo kolektivno pogodbo za dejavnosti poslovanja z nepremičninami so se prav tako pričela v drugi polovici letošnjega leta. Sestali smo se na sedmih skupnih sejah, sprejeli poslovnik in dogovorili prvi del, obligacijski del ter pričeli pogajanja z drugim delom kolektivne pogodbe. S pogajanji bomo nadaljevali takoj po novem letu in sicer so prava pogajanja v prihodnjem letu že dogovorjena za 6. 1. 2013. Nas pa tudi v dejavnosti poslovanja z nepremičninami v prihodnjem letu čaka težji del pogajanj.  

 

PRIZADEVANJA ZA PRIČETEK POGAJANJ ZA KOLEKTIVNO POGODBO DEJAVNOSTI ZA ZASEBNO VAROVANJE

Veliko pozornosti smo v letošnjem letu namenili prizadevanju, da bi naredili korak naprej v smeri pogajanj za kolektivno pogodbo dejavnosti za zasebno varovanje. Dejstvo je, da smo podali pisno pobudo za pričetek pogajanj, nato dobili odgovor, vendar želi delodajalska stran  pisno zagotovilo, da ne bomo s svojimi zahtevami posegli v večje stroške dela. Smo pa skupaj s člani, zaposlenimi v dejavnosti zasebnega varovanja, prišli do spoznanja, da se moramo pred pogajanji v dejavnosti zasebnega varovanja organizacijsko okrepiti, zato smo še posebej veliko naporov vložili v pridobivanje novih članov in njihovo organiziranje. Prvi rezultati teh prizadevanj so že opazni.

 

      V KOLIKOR ŠE NISTE PODARILI DELA SVOJE DOHODNINE, JO Z IZPOLNITVIJO  PRILOŽENEGA  OBRAZCA,  LAHKO  NAMENITE  SINDIKATU KOMUNALE, VAROVANJA IN POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI  SLOVENIJE.

Obr.-del doh.SKVNS

Izpolnjen obrazec vrnite na naš naslov: SKVNS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. Hvala.

 

 

                                     »VODA IN KOMUNALNA UREDITEV   

                                       STA ČLOVEKOVA PRAVICA!  VODA

                                       JE JAVNA DOBRINA IN NE BLAGO!«

 

 

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) je kot del Evropske zveze sindikatov javnih uslužbencev (EPSU) v preteklem letu na ravni Slovenije začel mobilizirati delavce in državljane Evrope v podporo pravici do vode in komunalni ureditvi kot človekovi pravici. V decembru smo prejeli potrdilo Ministrstva za notranje zadeve, iz katerega izhaja, da smo zbrali skupaj 17.546 ustreznih podpisov izjav o podpori predlagane državljanske pobude. Na ravni EU pa je v državah članicah skupaj zbranih preko 1,8 milijona podpisov. Podpisi so že bili predani Evropski komisiji in naša pričakovanja so, da bodo pri sprejemanju zakonodaje na tem področju upoštevani predlogi in pobude iz Evropske državljanske pobude v smeri izboljšati oskrbo z vodo in kakovostno komunalno ureditvijo.

 

Ob  koncu leta  vsem skupaj hvala za sodelovanje, pomoč in podporo.

 

Vesele in mirne praznične dni

in naj Vam Novo leto 2014

prinese obilo lepih trenutkov,

zdravja, osebnega zadovoljstva

in delovnih uspehov.                                          

      

SREČNO 2014                     

Majda in Darja

 

POSVET OB DNEVU SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA

SKVNS-Varnost-1

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je v ponedeljek, dne 11.11.2013 organizirala XVI. tradicionalni dan slovenskega zasebnega varovanja z delovnim naslovom »ZASEBNO VAROVANJE V LUČI UPORABNIKOV ZASEBNO VARNOSTNIH STORITEV«.

 

Tukaj si lahko preberete ZBORNIK REFERATOV v celoti.

 https://sindikat-skvns.si/wp-content/uploads/2013/11/ZBORNIK-PRISPEVKOV-XVIDSZV_2013_V5.pdf

 

POBUDA ZA IZPLAČILO 13. PLAČE

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) poziva delodajalce, da v skladu z določili kolektivnih pogodb dejavnosti in sprejetimi kriteriji za ugotavljanje dela plač iz naslova uspešnosti poslovanja v podjetjih, zagotovijo v novembru in decembru 2013 izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja (13. plača, plača iz naslova uspešnosti poslovanja družbe).  Preberi več …

Strani: