Arhiv novic

ANEKS ŠT. 2 H KP KOMUNALNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2014

Komunaliada2011

 

V Uradnem listu št. 111/2013 z dne 27.12.2013 je bil objavljen Aneks št. 2 h KP komunalnih dejavnosti za leto 2014, ki vam ga posredujemo na priloženem linku.

Aneks h KP komunalnih dejavnosti za leto 2014

 

INFORMACIJE SKVNS ŠT. 11/2013

 

IZ SEJE PREDSEDSTVA SKVNS

 

Dne 18. 12. 2013 je potekala seja predsedstva SKVNS skupaj s člani vseh organov SKVNS in sekretarji območnih odborov SKVNS. Na seji smo se skupaj ozrli po preteklem letu ter sprejeli sklepe in zaveze za naprej. Največ pozornosti smo na seji namenili našim najpomembnejšim aktivnostim, to so seveda pogajanja za kolektivne pogodbe dejavnosti, projektu »Ohranjanja in pridobivanja novih članov v SKVNS« ter izobraževanju in informiranju znotraj SKVNS.

 

POGAJANJA ZA KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI

 

Naša najpomembnejša aktivnost so torej pogajanja. Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije pokriva tri dejavnosti in v vseh treh dejavnostih so praktično preko celega letošnjega leta potekale aktivnosti na področju pogajanj. V dejavnosti komunale in dejavnosti poslovanja z nepremičninami so potekala pogajanja za sklenitev novih kolektivnih pogodb in v dejavnosti za zasebno varovanje  smo si prav posebej prizadevali, da bi tudi v tej dejavnosti začeli z aktivnimi pogajanji za sklenitev kolektivne pogodbe dejavnosti.

 

PODPISAN JE ANEKS ŠT. 2 H KOLEKTIVNI POGODBI  KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

 

V dejavnosti komunale smo se v letošnjem letu sestali na sedmih skupnih sejah pogajalskih skupin. Dvakrat smo se sestali tudi v ožji sestavi, t.i. ožji strokovni skupini, da je delo hitreje potekalo. Najprej smo seveda dogovorili vsebino poslovnika ter dorekli način dela na skupnih sejah pogajalskih skupin. Nato pa smo pričeli z pogajanji in za nami je prvi del, obligacijski del, kjer so dorečene pravice in obveznosti pogodbenih strank, dogovorjeno reševanje kolektivnih sporov med strankama kolektivne pogodbe in reševanje individualnih delovnih sporov. Pričeli pa smo z normativnim delom, z delom, kjer so urejene pravice in obveznosti in zavedamo se, da nas v prihodnjem letu čaka težka naloga oziroma najtežji del pogajanj.

 

Na prejšnjih pogajanjih smo se socialni partnerji skupaj dogovorili in nato tudi podpisali Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012 (Uradni list RS, št. 19/2012, 43/2012, 4/2013). Z omenjenim Aneksom smo se socialni partnerji dogovorili, da se Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti skupaj s Tarifno prilog podaljša za čas do podpisa nove kolektivne pogodbe oziroma do konca leta 2014.  Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012 je v prilogi in pričakujemo, da bo že do konca letošnjega leta tudi objavljen v Uradnem listu. 

 

Ob podpisu Aneksa h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti pa je naša stran ponovno podala predlog za povečanje najnižjih izhodiščnih plač glede na to, da je bilo zadnje usklajevanje najnižjih izhodiščnih plač v komunalni dejavnosti januarja 2011. Na naslednjih pogajanjih, to je 16. 1. 2013, pričakujem odgovor.

 

 

POGAJANJA ZA SKLENITEV KOLEKTIVNE POGODBE ZA DEJAVNOSTI POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI

 

Pogajanja za novo kolektivno pogodbo za dejavnosti poslovanja z nepremičninami so se prav tako pričela v drugi polovici letošnjega leta. Sestali smo se na sedmih skupnih sejah, sprejeli poslovnik in dogovorili prvi del, obligacijski del ter pričeli pogajanja z drugim delom kolektivne pogodbe. S pogajanji bomo nadaljevali takoj po novem letu in sicer so prava pogajanja v prihodnjem letu že dogovorjena za 6. 1. 2013. Nas pa tudi v dejavnosti poslovanja z nepremičninami v prihodnjem letu čaka težji del pogajanj.  

 

PRIZADEVANJA ZA PRIČETEK POGAJANJ ZA KOLEKTIVNO POGODBO DEJAVNOSTI ZA ZASEBNO VAROVANJE

Veliko pozornosti smo v letošnjem letu namenili prizadevanju, da bi naredili korak naprej v smeri pogajanj za kolektivno pogodbo dejavnosti za zasebno varovanje. Dejstvo je, da smo podali pisno pobudo za pričetek pogajanj, nato dobili odgovor, vendar želi delodajalska stran  pisno zagotovilo, da ne bomo s svojimi zahtevami posegli v večje stroške dela. Smo pa skupaj s člani, zaposlenimi v dejavnosti zasebnega varovanja, prišli do spoznanja, da se moramo pred pogajanji v dejavnosti zasebnega varovanja organizacijsko okrepiti, zato smo še posebej veliko naporov vložili v pridobivanje novih članov in njihovo organiziranje. Prvi rezultati teh prizadevanj so že opazni.

 

      V KOLIKOR ŠE NISTE PODARILI DELA SVOJE DOHODNINE, JO Z IZPOLNITVIJO  PRILOŽENEGA  OBRAZCA,  LAHKO  NAMENITE  SINDIKATU KOMUNALE, VAROVANJA IN POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI  SLOVENIJE.

Obr.-del doh.SKVNS

Izpolnjen obrazec vrnite na naš naslov: SKVNS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. Hvala.

 

 

                                     »VODA IN KOMUNALNA UREDITEV   

                                       STA ČLOVEKOVA PRAVICA!  VODA

                                       JE JAVNA DOBRINA IN NE BLAGO!«

 

 

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) je kot del Evropske zveze sindikatov javnih uslužbencev (EPSU) v preteklem letu na ravni Slovenije začel mobilizirati delavce in državljane Evrope v podporo pravici do vode in komunalni ureditvi kot človekovi pravici. V decembru smo prejeli potrdilo Ministrstva za notranje zadeve, iz katerega izhaja, da smo zbrali skupaj 17.546 ustreznih podpisov izjav o podpori predlagane državljanske pobude. Na ravni EU pa je v državah članicah skupaj zbranih preko 1,8 milijona podpisov. Podpisi so že bili predani Evropski komisiji in naša pričakovanja so, da bodo pri sprejemanju zakonodaje na tem področju upoštevani predlogi in pobude iz Evropske državljanske pobude v smeri izboljšati oskrbo z vodo in kakovostno komunalno ureditvijo.

 

Ob  koncu leta  vsem skupaj hvala za sodelovanje, pomoč in podporo.

 

Vesele in mirne praznične dni

in naj Vam Novo leto 2014

prinese obilo lepih trenutkov,

zdravja, osebnega zadovoljstva

in delovnih uspehov.                                          

      

SREČNO 2014                     

Majda in Darja

 

POSVET OB DNEVU SLOVENSKEGA ZASEBNEGA VAROVANJA

SKVNS-Varnost-1

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja je v ponedeljek, dne 11.11.2013 organizirala XVI. tradicionalni dan slovenskega zasebnega varovanja z delovnim naslovom »ZASEBNO VAROVANJE V LUČI UPORABNIKOV ZASEBNO VARNOSTNIH STORITEV«.

 

Tukaj si lahko preberete ZBORNIK REFERATOV v celoti.

 https://sindikat-skvns.si/wp-content/uploads/2013/11/ZBORNIK-PRISPEVKOV-XVIDSZV_2013_V5.pdf

 

POBUDA ZA IZPLAČILO 13. PLAČE

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) poziva delodajalce, da v skladu z določili kolektivnih pogodb dejavnosti in sprejetimi kriteriji za ugotavljanje dela plač iz naslova uspešnosti poslovanja v podjetjih, zagotovijo v novembru in decembru 2013 izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja (13. plača, plača iz naslova uspešnosti poslovanja družbe).  Preberi več …

NOVI SISTEM IZOBRAŽEVANJA V ZSSS

skvns_lasko_zv (20)Septembra 2013 je Predsedstvo ZSSS sprejelo nov sistem Izobraževanja v ZSSS.

Osnovno vodilo izobraževanja v ZSSS sta dostopnost in preglednost, zato bo velik poudarek na javnem objavljanju in kontinuiranem obveščanju sindikalistov v organizaciji in po terenu.

Dostopnost ne bomo spodbujali le na ravni informiranja, ampak tudi na ravni teritorialne dostopnosti, kar pomeni, da bomo seminarje organizirali v prostorih naših območnih organizacij ter tudi v Domu sindikatov.

 

Preberi več …

INFORMACIJE SKVNS ŠT. 10/2013

skvns_lasko_zv (12)

DVODNEVNO IZOBRAŽEVANJE ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV, ČLANE ORGANOV SKVNS IN SEKRETARJE OO SKVNS

 

Kot smo poročali v prejšnjih informacijah, je jesensko izobraževanje v organizaciji Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije potekalo 11. In 12. oktobra 2013 v Laškem. Kot že rečeno je bilo na izobraževanju pestro in zanimivo. Prilagamo tudi članek, ki je bil objavljen v Delavski enotnosti. Preberi več …

INFORMACIJE SKVNS ŠT. 9/2013

skvns_lasko_zv (16)

DVODNEVNO IZOBRAŽEVANJE ZA PREDSEDNIKE SINDIKATOV, ČLANE ORGANOV SKVNS IN  SEKRETARJE OO SKVNS

 

 

Jesensko izobraževanje v organizaciji Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije je potekalo 11. In 12. oktobra 2013 v Laškem. Zbralo se je 37 naših predsednikov sindikatov, članov organov SKVNS in sekretarjev OO SKVNS. Program izobraževalnega seminarja je bil pester in zanimiv.

Preberi več …

INFORMACIJE SKVNS ŠT. 8/2013

 

IZ ZADNJE SEJE PREDSEDSTVA SKVNS

 

 

PRAVILNIK O SOLIDARNOSTNIH POMOČEH

 

V uvodnem delu seje, ki je potekala v petek, 11. 10. 2013, je bilo pri pregledu sklepov  dogovorjeno, da se prejemnikom informacij pošljemo čistopis PRAVILNIKA O SOLIDARNOSNTIH POMOČEH, ki je bil sprejet na seji Predsedstva, 3. 10. 2013. Pravilnik je dostopen tudi na naši spletni strani www.skvns.si.

Preberi več …

OBJAVLJENI ČLANKI V 30. ŠTEVILKI DELAVSKE ENOTNOSTI

SKVNS

 

 Na priloženem linku si lahko preberete članke, ki jih je SKVNS objavil v zadnji številki Delavske enotnosti.

 

   SKVNS_Vsebine_DE_30_13

 

 

Predaja podpisov evropske državljanske pobude »Voda in komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina in ne blago«

skvns_podpisiMNZ_voda (35)Majda Marolt, predsednica Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) je v četrtek, 12. 9. 2013, ministrstvu za notranje zadeve predala elektronske podpise, zbrane v okviru evropske državljanske pobude »Voda in komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina in ne blago«. Preberi več …

Strani: