Arhiv novic

IZPOLNITE PRILOŽENI OBRAZEC IN PODARITE DEL SVOJE DOHODNINE SKVNS

 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011-UPB7, 24/2012 in 30/2012) lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5 % dohodnine odmerjene po tem zakonu med ostalim nameni tudi nekaterim sindikatom, določenim v seznamu upravičencev, ki ga je sprejela Vlada RS. Preberi več …

MAJDA MAROLT PREVZELA VODENJE SKVNS

Z dnem 13. 8. 2012 je na Skupščini SKVNS izvoljena nova predsednica SKVNS tudi dejansko prevzela vodenje tega sindikata dejavnosti. V obdobju do konca meseca avgusta 2012 bo z bivšo predsednico SKVNS opravljena primopredaja poslov. Preberi več …

DA BI BILI DOBRO PRIPRAVLJENI NA POGAJANJA

29. in 30. junija 2012 je v hotelu Bernardin v Portorožu potekal seminar za  pogajalske skupine SKVNS. Temeljni namen seminarja je bil izpopolniti pogajalske spretnosti. To je pomembno zato, ker se vsaj 80% našega vsakdana pogajamo. Če hočemo biti uspešni, moramo izpopolniti svoje pogajalske, prepričevalne  sposobnosti. Preberi več …

ZBIRAMO PODPISE EVROPSKE DRŽAVLJANSKE POBUDE

EPSU (Evropska zveza sindikatov javnih uslužbencev), ki združuje tudi zaposlene v nekaterih komunalnih dejavnostih, predvsem pa zaposlene v vodnogospodarskih podjetjih in podjetjih za komunalno ureditev, in katere član je tudi Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, se je odločila za pobudo mobilizirati delavce in državljane v podporo pravici do vode in komunalni ureditvi kot človekovi pravici. Preberi več …

VLADA OMEJILA VIŠINO REGRESA ZA DOPUST, OSTALE PRAVICE NESPREMENJENE

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je objavljen v Uradnem listu RS št 40/2012 z dne 30. 05. 2012 in je pričel veljati 01. 06. 2012 na pravice zaposlenih v komunalnih podjetjih NIMA vpliva. Preberi več …

KOMUNALIADA 2012 BREZ SINDIKATA DEJAVNOSTI

Žal se bo letos prvič v zgodovini Komunaliad zgodilo, da Sindikata na tem srečanju ne bo. Očitno v Kopru, konkretno pri letošnjem organizatorju Komunali Koper, nismo bili zaželeni, nismo dobili niti vabila. Preberi več …

OSNOVE SINDIKALNEGA DELOVANJA

Konec preteklega tedna smo za člane novih organov našega sindikata organizirali izobraževanje, na katerem so se imeli priliko spoznati s temami, ki predstavljajo osnove za učinkovito delovanje vsakega sindikalista. Preberi več …

MIJA ŠUSTER IN MAJA PRISLAN NOVI PREDSEDNICI DVEH REPUBLIŠKIH ODBOROV

Na konstitutivni seji Republiškega odbora sindikata za komunalne dejavnosti so člani soglasno izvolili Mijo Šuster (iz Energetike Ljubljana) za predsednico odbora in Marka Martinuzzija (iz Komunale Murska Sobota) za njenega namestnika. Preberi več …

PRAVICE ZAPOSLENIH V JAVNIH KOMUNALNIH PODJETJIH V LUČI VARČEVALNIH UKREPOV VLADE

    

V zadnjem času se pojavljajo prav agresivni poskusi vodstev komunalnih podjetjih ali pa predstavnikov večinskih oziroma izključnih lastnikov teh podjetjih (županstev lokalnih skupnosti), češ, da se MORAJO pravice zaposlenih v komunalnih podjetjih znižati oziroma podrediti pisnim priporočilom Vlade z dne 15. 03. 2012 glede omejitve izplačila regresa za letni dopust do višine minimalne plače. Preberi več …

USPEŠNO SMO IZVEDLI 6. SKUPŠČINO

 

 

 Konec marca (30. 03. 2012) smo uspešno izvedli 6. Skupščino SKVNS. Zahtevno in odgovorno nalogo sprejema poročil o delu SKVNS med dvema skupščinama, nadalje sprejem programskih usmeritev za delo v mandatnem obdobju 2012-2017 ter izvolitev oziroma potrjevanje najodgovornejših funkcij v SKVNS  je v Portorožu opravilo 31od štiridesetih delegatov. Naše skupščine se je udeležilo tudi preko trideset gostov, med njimi tudi gostje iz tujine. V imenu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je delegate in goste pozdravila izvršna sekretarja Predsedstva ZSSS Lučka Bohm. Preberi več …

Strani: