Arhiv novic

PRAVICE ZAPOSLENIH V JAVNIH KOMUNALNIH PODJETJIH V LUČI VARČEVALNIH UKREPOV VLADE

    

V zadnjem času se pojavljajo prav agresivni poskusi vodstev komunalnih podjetjih ali pa predstavnikov večinskih oziroma izključnih lastnikov teh podjetjih (županstev lokalnih skupnosti), češ, da se MORAJO pravice zaposlenih v komunalnih podjetjih znižati oziroma podrediti pisnim priporočilom Vlade z dne 15. 03. 2012 glede omejitve izplačila regresa za letni dopust do višine minimalne plače. Preberi več …

USPEŠNO SMO IZVEDLI 6. SKUPŠČINO

 

 

 Konec marca (30. 03. 2012) smo uspešno izvedli 6. Skupščino SKVNS. Zahtevno in odgovorno nalogo sprejema poročil o delu SKVNS med dvema skupščinama, nadalje sprejem programskih usmeritev za delo v mandatnem obdobju 2012-2017 ter izvolitev oziroma potrjevanje najodgovornejših funkcij v SKVNS  je v Portorožu opravilo 31od štiridesetih delegatov. Naše skupščine se je udeležilo tudi preko trideset gostov, med njimi tudi gostje iz tujine. V imenu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je delegate in goste pozdravila izvršna sekretarja Predsedstva ZSSS Lučka Bohm. Preberi več …

KP KOMUNALNIH DEJAVNOSTI IN KP ZA DEJAVNOST POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI

Pogajalci za Kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti smo konec novembra 2011 soglašali s podaljšanjem veljavnosti obstoječe Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti še za leto 2012 in dopolnitvijo te pogodbe v delu stvarne veljavnosti – kar bi konkretno pomenilo, da ta kolektivna pogodba velja tudi za Holding Ljubljana.

Preberi več …

PROBLEMSKA KONFERENCA SKVNS

V začetku oktobra smo se na problemski konferenci srečali predsedniki sindikatov podjetij, sekretarji območnih odborov SKVNS ter člani organov SKVNS. Predlagane teme problemske konference (večja učinkovitost dela organov SKVNS, primernost obstoječe organiziranosti SKVNS, podlage za predlog programskih usmeritev za naslednje mandatno obdobje) smo precej dobro obdelali, vsak udeleženec je imel priložnost povedati svoje mnenje, izoblikovana so bila skupna stališča, ki bodo predstavljena Predsedstvu SKVNS na prvi redni seji.

Preberi več …

PODALJŠANJE TARIFNE PRILOGE H KP KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

V pogajanjih z delodajalsko pogajalsko skupino za tarifno prilogo h KP komunalnih dejavnostih smo dogovorili le podaljšanje tarifne priloge do konca leta 2011. Brez spremembe višin izhodiščnih plač.

Preberi več …

Z JULIJEM 2011 REGRES ZA PREHRANO V KOMUNALNI DEJAVNOSTI 3,93 €

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti določa višino povračila stroška prehrane med delom v višini določeni z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov. Preberi več …

Z IZKUPIČKOM POGAJANJ SMO NEZADOVOLJNI

V sredini meseca julija so potekala pogajanja socialnih partnerjev za dogovor o novi višini izhodiščnih plač po Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti. Kljub sicer že kar nekako ustaljeni praksi, da smo višine izhodiščnih plač poskušali usklajevati v preteklosti tako, da bi z upoštevanjem inflacije ohranjali realno višino plač v dejavnosti, nam tokrat s tem argumentom delodajalce ni uspelo prepričati. Preberi več …

S SEJE OBMOČNEGA ODBORA SKVNS POMURJE

V začetku julija 2011 je bila sklicana seja Območnega odbora SKVNS Pomurja. Območni odbor, ki ga sestavljajo predsedniki vseh komunalnih podjetij in varovanja, kaže očitne znake »oživitve«  v delovanju. Kajti, kot so sami povedali, so se v preteklih letih kar pogosto srečevali z nesklepčnostjo, medtem, ko je tokrat bil odsoten le predsednik sindikata v Vabacu Murska Sobota. Preberi več …

Komunaliada 2011 zelo uspešna

Preko 2800 udeležencev letošnje Komunaliade, ki je bila v Mariboru, v organizaciji Mariborskega vodovoda, je ob lepem vremenu, izredno uživalo. Ekipe, ki so tekmovale v delovnih in športnih disciplinah so v delovnem in športnem duhu opravile svoje naloge.

Preberi več …

Uspelo nam je

Slovenski volilni upravičenci smo na referendumu dne 5. 6. 2011 zavrnili Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Sindikati, med njimi tudi naš, smo dobro opravili svoje delo, namreč, da smo ljudem omogočili, da o usodi tega Zakona odločajo sami. Preberi več …

Strani: