Arhiv novic

Kaj prinaša PKP8? Komentar predlogov

V ponedeljek je vlada po tem, ko je bila sobotna seja ekonomsko-socialnega sveta (ESS) prekinjena, sprejela že osmi protikoronski paket (PKP 8). Prihodnji torek bo o zakonu potekalo glasovanje v državnem zboru. Na ZSSS smo pripravili prvi komentar vsebine zakona. Podrobnejše pripombe bomo oblikovali dodatno po preučitvi predloga PKP 8 in jih posredovali v državni zbor, na državni svet ter poslancem v želji, da jih vključijo v amandmaje pri sprejemu zakona.

PREBERI VEČ …

POGAJANJA O PKP 8 PREKINJENA

V soboto, 23. 1. 2021 naj bi potekala pogajanja o PKP 8, med socialnimi partnerji: sindikati, delodajalci in Vlado RS. Ker se je izkazalo, da v vladni ekipi ni niti enega ministra in da nihče nima nikakršnega mandata za pogajanja, so bila pogajanja prekinjena. Reprezentativne sindikalne centrale so ob tem podale skupno izjavo.

PREBERI VEČ…

Reprezentativne sindikalne centrale glede prisilnega upokojevanja vložile zahtevo za ustavno presojo

Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central (ZSSS, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Konfederacije sindikatov 90 Slovenije, Konfederacije novih sindikatov Slovenije Neodvisnost, Konfederacije sindikatov javnega sektorja, Slovenske zveza sindikatov Alternativa in Zveze delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost) so na ustavno sodišče vložili predlog za ustavno presojo upokojevanja po sedmem protikoronskem paketu (PKP7).

PREBERI VEČ…

Kaj je novega pri upokojevanju v letu 2021?

ZSSS je povzela sporočilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) o nekaterih spremembah na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih je prineslo letošnje leto.

PREBERI VEČ…

MINISTER ZA DELO PREDLAGA ZAKONSKO NAJNIŽJI DVIG MINIMALNE PLAČE

Minister za delo namerava novo višino minimalne plače določiti pri 1024,24 EUR. Delodajalcem pa naj bi dvig minimalne plače subvencionirala država. To naj bi urejal osmi protikoronski zakon, ki je v pripravi. Nova višina minimalne plače mora biti v skladu z Zakonom o minimalni plači objavljena v Uradnem listu do 31. 1. 2021. Minister za delo torej ni prisluhnil sindikatom in predlaga le zakonsko najnižji dvig minimalne plače.

PREBERI VEČ …

Ker prihaja do številnih težav pri izplačilu kriznega dodatka, ZSSS državni zbor zaprosila za avtentično razlago 85. člena PKP7

S predlogom za avtentično razlago določbe 85. člena PKP7, ki govori o kriznem dodatku, želimo doseči, da se odpravi nepravičnost in neenako obravnavanje delavcev, ki je nastalo zaradi nejasnega zapisa zakonskega določila in razlage Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) v povezavi z uporabo tega člena.

Celotni poziv, ki ga je ZSSS naslovila na DZ preberite TUKAJ.

MINISTER ZA DELO LAHKO MINIMALNO PLAČO DVIGNE TUDI NA VELIKO VEČ KOT 1025 EUR BRUTO

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami (SKVNS) je bil v preteklem mesecu med tistimi, ki je najbolj ostro nasprotoval zamrznitvi zakona o minimalni plači. Objavljamo pogovor s predsednico SKVNS Majdo Marolt, ki je predsedstvu ZSSS predlagala zakonsko ureditev najnižje osnovne plače v višini minimalne plače. 

PREBERI VEČ …

KAJ PRINAŠA SEDMI PROTIKORONSKI ZAKON? – POJASNILA STROKOVNE SLUŽBE ZSSS

Sprejet je sedmi protikoronski paket (PKP7). Zakon je bil objavljen v Uradnem listu 203/2020. 

Strokovne službe na ZSSS so pregledale sprejeti zakon in podale opis predvsem sprejetih novosti, ki ga objavljamo v celoti.

PREBERI VEČ …

OBRAZI SINDIKATA – BERNHARD MRAZ

Bernhard Mraz je predsednik sindikata v podjetju Aktiva varovanje od leta 2009. Poleg tega je tudi predsednik Republiškega odbora SKVNS za dejavnost zasebnega varovanja in član Predsedstva SKVNS.

CELOTEN INTERVJU 

SPREJET SEDMI PROTIKORONSKI ZAKON in KRIZNI DODATEK

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), t.i. sedmi protikoronski zakon, je bil sprejet. Objavljen je v Uradnem listu številka 203 dne 30.12.2020.

Na podlagi 85. člena ZIUPOPDVE so do kriznega dodatka upravičeni delavci v zasebnem sektorju ob izplačilu decembrske plače in v kolikor njihova zadnja izplačana plača ne presega dvakratnika minimalne plače, kar pomeni da njegova zadnja izplačana bruto plača ne sme biti višja od 1.881,16 eur  (2x 940,58). Delavci, ki dela niso opravljali cel mesec ali če imajo zaposlitev za kraji delovni čas, so upravičeni do sorazmernega dela. Kot zadnja izplačana plača se upošteva plača preteklega meseca torej meseca novembra 2020. Sredstva za izplačilo kriznega dodatka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

 

Več informacij v pojasnilih FURS: Kaj sedmi paket protikorona ukrepov prinaša davčnim zavezancem?

Strani: