Arhiv novic

PODPISANA NOVA KOLEKTIVNA POGODBA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

Danes je bila na Gospodarski zbornici podpisana nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti, ki bo pričela veljati 28.6.2021.

KP KD je ob zakonu o delovnih razmerjih najpomembnejši pravni vir, s katerim se urejajo medsebojna razmerja podpisnikov KP KD, torej socialnih partnerjev, kakor tudi pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju delovnih razmerij, med trajanjem delovnih razmerij delavcev, plačilom za delo, itd.

Nova KP KD je dokaz odgovornosti socialnih partnerjev, da so zmogli in znali ohraniti konstruktivni dialog, uskladiti nasprotujoča si stališča in poiskati rešitve, ki so sprejemljive za obe strani. Hkrati KP KD predstavlja kvalitetno podlago za zaščito pravic delavcev in gradnjo socialnega dialoga na podjetniški ravni.

OO SKVNS PODRAVJA IN KOROŠKE – DEL KOROŠKE

V četrtek, 10. 6. 2021 so se po dolgem času v Slovenj Gradcu srečali tudi člani OO SKVNS Podravja in Koroške iz Koroške in izrazili zadovoljstvo, ker razmere v državo končno to omogočajo. Predsednica SKVNS je na seji predstavila čistopis nove KP KD, katere podpis bo v sredo, 16. 6. 2021. Razprava se je zaključila s pobudo, da se tudi na Koroškem ustanovi in deluje samostojno OO SKVNS ter dogovorom, da se po podjetjih organizira zbore članov, na katerih se predstavi aktivnosti SKVNS in novo podpisano KP KD.

 

PRVA SEJA SINDIKATA KOCEROD

V četrtek, 10. 6. 2021 so se na prvi seji sestali člani Izvršnega odbora sindikata Kocerod in se dogovorili za prve konkretne aktivnosti v podjetju. Med drugim so si kot eno izmed prvih nalog zadali, da se čim preje organizira skupen sestanek z vodstvom podjetja z namenom predstavitve predloga sindikata za sklenitev pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata znotraj podjetja. Ta pogodba bo zagotovo temelj za nadaljnje delovanje sindikata znotraj podjetja. Je pa v načrtu tudi sklic zbora članov skupaj z zaposlenimi in vodstvom družbe.

SOCIALNI DIALOG JE BIL ZA KOALICIJO ZGOLJ ALIBI – POGOVOR S PREDSEDNICO ZSSS LIDIJO JERKIČ

Objavljamo pogovor s predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,  v katerem odgovarja  na vse očitke, ki zadnje čase letijo na sindikate in nanjo osebno:

POGOVOR Z LIDIJO JERKIČ

OO SKVN DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA

Na sam »dan mladosti«, 25. maja 2021, smo po enoletnem premoru izpeljali 5. redno sejo Območnega odbora SKVNS Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Tokrat v bolj okrnjeni sestavi, vendar veseli, da smo se sploh lahko srečali »v živo«. Seja je potekala v sejni sobi ZSSS v Novem mestu, prisotni pa so bili iz prve roke seznanjeni z informacijo o uspešno zaključenih pogajanjih glede sklenitve panožne kolektivne pogodbe. Predsednica Majda Marolt je prisotne seznanila tudi s potekom Projekta za pridobivanje in ohranjanje članstva v SKVNS, ki se je izkazal za uspešnega. Ob koncu so člani iz posameznih podjetij predstavili še aktualna dogajanja in izrazili zadovoljstvo in pozitivna pričakovanja ob informaciji, da se pristopi k pripravi enotnega plačnega modela.

OO SKVN PRIMORSKE IN NOTRANJSKE

V sredo, 19. maja 2021, smo prvič in že težko pričakovano v obdobju epidemije, »v živo« izpeljali 6. redno sejo Območnega Odbora SKVNS za Primorsko in Notranjsko.
S predsedniki in zunanjimi predstavniki komunalnih podjetij smo se sestali na Krasu, to je v osrčju območja.
V okviru točke Projekta za pridobivanje in ohranjanje članstva v SKVNS, je predsednica SKVNS, Majda Marolt predstavila potek pogajanj za sklenitev panožne kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti, ki se izteka z mesecem junijem 2021.
Vsi prisotni so izrazili resno podporo delovni pogajalski skupini SKVNS, da uspešno zaključi pogajanja s predstavniki delodajalcev v predvidenem roku, na način, da se ohranijo ključna določila panožne pogodbe in pravice za člane sindikata.
Predsednica je navzoče obvestila na naslednja pogajanja že v petek, 21. 5. 2021. Zahvalila se je za izkazano podporo in zaželela uspešno sodelovanje z vsemi navzočimi tudi v prihodnje. Na izkazani način podpore do SKVNS, tudi delodajalci čutijo, da smo dobro organizirani in je le-to najboljša popotnica v napornih pogajanjih.

Sindikati v tej farsi ne bomo več sodelovali! – O sindikalnem umiku iz ekonomsko-socialnega sveta

Ker zaradi ravnanja aktualne vlade in kršenja pravil ekonomsko-socialnega sveta (ESS) socialnega dialoga ni več, so vodilni petih največjih naših sindikalnih central usklajeno in enotno najavili, da ne želijo biti več sodelovati v tej farsi, predvsem pa ne v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.

PREBERI VEČ …

ŽIVELA 1. IN 2. MAJ!

Živimo v času, ki je še posebej neprijazen, vendar pa 1. maj je in ostaja praznik vseh delavk in delavcev, simbol boja za delavske in socialne pravice in je spomin na dogodke, ki so se zgodili v začetku maja 1886 v Chicagu.

1.maj- nagovor predsednice SKVNS

Na drugi strani politika ravno te tedne kuje velike načrte za okrevanje, sprejema pomembne dokumente, ki odločajo, kako bomo uporabili evropska sredstva ‒ za okrevanje.  Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije se strinjamo, da je čas za okrevanje, vendar zahtevamo, da so ukrepi sprejeti tako, da se v prvi vrsti izboljša položaj delavk in delavcev.

PREBERI VEČ … 

SPOMINJAJ SE MRTVIH IN BORI ZA ŽIVE – ZSSS OB MEDNARODNEM DELAVSKEM SPOMINSKEM DNEVU IN SVETOVNEM DNEVU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

28. april je mednarodni dan spomina, žalovanja in akcije za delavke in delavce, ki so bili v preteklem letu ubiti, invalidizirani, poškodovani ali so poklicno oboleli na svojem delovnem mestu. Geslo 28. aprila je: »Spominjaj se mrtvih, bori se za žive!«

Preberi več…

VSE NA ENEM MESTU – PREDSTAVLJAMO ELEKTRONSKO BAZO KOLEKTIVNIH POGODB

 

V Sloveniji imamo precej spletnih strani/portalov, na katerih lahko najdemo veljavno zakonodajo. Na nekaterih izmed njih, s področja urejanja delovnih razmerij, je zraven obstoječe zakonodaje tudi pregled kolektivnih pogodb. Vendar pa nikjer ni mogoča primerjava kolektivnih pogodb oziroma primerjava pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih posamezna kolektivna pogodba ureja. In ravno temu je namenjena elektronska baza (e-baza) kolektivnih pogodb, ki je nastala v okviru projekta Za krepitev socialnega dialoga Gre za sistem, ki na enem mestu omogoča zbir veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti, hkrati pa omogoča uporabniku njihovo medsebojno primerjavo.

VEČ …

V KOMUNALNEM PODJETJU MARJETICA KOPER PODPISANA PODJETNIŠKA KOLEKTIVNA POGODBA

S 1. 4. 2021 prične veljati Podjetniška kolektivna pogodba v Komunalnem podjetju Marjetica Koper, ki je bila podpisana 30. 3. 2021. Zaposleni v Komunalnem podjetju Marjetica Koper so se včlani v sindikat SKVNS v juniju 2019 in svoje uspešno delovanje včeraj nadgradili s podpisom Podjetniške kolektivne pogodbe. Iskrene čestitke! Skupaj zmoremo.

Podpis PKP v Marjetici KP

Strani: