Arhiv novic

Oddajte svoj glas za pitno vodo in na referendumu 11. julija glasujte PROTI!

11. julija bo potekal referendum, s katerim lahko zavrnemo škodljive spremembe zakona o vodah. S tem bomo ohranili naravo in demokracijo ter omogočili, da pitna voda ne bo predmet interesov kapitala in politike, ampak bo ohranjena v dobro ljudi.

Stališče sindikalnih central

 

Povezava: https://zsss.si/oddajte-svoj-glas-za-pitno-256/

Socialni partnerji, na delavski strani seveda tudi naš Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, so po uspešnem zaključku pogajanj podpisali novo kolektivno pogodbo komunalnih dejavnosti.

 

PREBERI CELOTEN ČLANEK

 

Nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti_16.6.2021_podpisana

23. JUNIJ – DAN JAVNE SLUŽBE

 

Leta 2002 je Organizacija Združenih Narodov 23. junij razglasila za dan javne službe. Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije izreka velik poklon vsem zaposlenim v komunalnih dejavnostih, ki so v času razglašene epidemije zagotavljali opravljanje ključnih storitev, ki so omogočale funkcioniranje družbe kot celote. Zaposleni v komunalnih dejavnostih so zagotavljali, da je naše življenje v času pandemije nemoteno teklo naprej, zagotavljali so nam čisto pitno vodo. Še posebej tvegano in zahtevno je bilo njihovo delo zaradi bistveno povečane izpostavljenosti okužbi z virusom zaradi ravnanja z odpadki, pri prevzemanju pokojnikov, pri delu na čistilnih napravah in drugih storitvah.  Zaradi njihovega opravljenega dela v času epidemije, je bilo naše življenje znosnejše in za vse opravljeno delo si zaslužijo dostojno plačilo.

 

Več na povezavi: Public Service Day 23 June 2021 | Flickr

Prikaz nasprotnih dejstev: predsednica ZSSS proti zlonamernim in neresničnim obtožbam iz nekaterih medijev

Odkar smo sindikati izstopili iz pogajanj na ekonomsko-socialnem svetu (ESS) in podprli petkove proteste, so predstavniki oblasti o nas izrekli številne težke besede, celo laži. Ogromno gnojnice, za kar so odgovorni mediji, ki so blizu stranski SDS in naklonjeni aktualni vladi, je priletelo tudi na predsednico ZSSS Lidijo Jerkič, ki zdaj prek odvetniške družbe formalno zahteva objavo popravka in prikaza drugih oziroma nasprotnih dejstev.

Za kaj gre? Preberi tukaj: Prikaz nasprotnih dejstev: predsednica ZSSS proti zlonamernim in neresničnim obtožbam iz nekaterih medijev – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

PODPISANA NOVA KOLEKTIVNA POGODBA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI

Danes je bila na Gospodarski zbornici podpisana nova Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti, ki bo pričela veljati 28.6.2021.

KP KD je ob zakonu o delovnih razmerjih najpomembnejši pravni vir, s katerim se urejajo medsebojna razmerja podpisnikov KP KD, torej socialnih partnerjev, kakor tudi pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju delovnih razmerij, med trajanjem delovnih razmerij delavcev, plačilom za delo, itd.

Nova KP KD je dokaz odgovornosti socialnih partnerjev, da so zmogli in znali ohraniti konstruktivni dialog, uskladiti nasprotujoča si stališča in poiskati rešitve, ki so sprejemljive za obe strani. Hkrati KP KD predstavlja kvalitetno podlago za zaščito pravic delavcev in gradnjo socialnega dialoga na podjetniški ravni.

OO SKVNS PODRAVJA IN KOROŠKE – DEL KOROŠKE

V četrtek, 10. 6. 2021 so se po dolgem času v Slovenj Gradcu srečali tudi člani OO SKVNS Podravja in Koroške iz Koroške in izrazili zadovoljstvo, ker razmere v državo končno to omogočajo. Predsednica SKVNS je na seji predstavila čistopis nove KP KD, katere podpis bo v sredo, 16. 6. 2021. Razprava se je zaključila s pobudo, da se tudi na Koroškem ustanovi in deluje samostojno OO SKVNS ter dogovorom, da se po podjetjih organizira zbore članov, na katerih se predstavi aktivnosti SKVNS in novo podpisano KP KD.

 

PRVA SEJA SINDIKATA KOCEROD

V četrtek, 10. 6. 2021 so se na prvi seji sestali člani Izvršnega odbora sindikata Kocerod in se dogovorili za prve konkretne aktivnosti v podjetju. Med drugim so si kot eno izmed prvih nalog zadali, da se čim preje organizira skupen sestanek z vodstvom podjetja z namenom predstavitve predloga sindikata za sklenitev pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje sindikata znotraj podjetja. Ta pogodba bo zagotovo temelj za nadaljnje delovanje sindikata znotraj podjetja. Je pa v načrtu tudi sklic zbora članov skupaj z zaposlenimi in vodstvom družbe.

SOCIALNI DIALOG JE BIL ZA KOALICIJO ZGOLJ ALIBI – POGOVOR S PREDSEDNICO ZSSS LIDIJO JERKIČ

Objavljamo pogovor s predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,  v katerem odgovarja  na vse očitke, ki zadnje čase letijo na sindikate in nanjo osebno:

POGOVOR Z LIDIJO JERKIČ

OO SKVN DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA

Na sam »dan mladosti«, 25. maja 2021, smo po enoletnem premoru izpeljali 5. redno sejo Območnega odbora SKVNS Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Tokrat v bolj okrnjeni sestavi, vendar veseli, da smo se sploh lahko srečali »v živo«. Seja je potekala v sejni sobi ZSSS v Novem mestu, prisotni pa so bili iz prve roke seznanjeni z informacijo o uspešno zaključenih pogajanjih glede sklenitve panožne kolektivne pogodbe. Predsednica Majda Marolt je prisotne seznanila tudi s potekom Projekta za pridobivanje in ohranjanje članstva v SKVNS, ki se je izkazal za uspešnega. Ob koncu so člani iz posameznih podjetij predstavili še aktualna dogajanja in izrazili zadovoljstvo in pozitivna pričakovanja ob informaciji, da se pristopi k pripravi enotnega plačnega modela.

OO SKVN PRIMORSKE IN NOTRANJSKE

V sredo, 19. maja 2021, smo prvič in že težko pričakovano v obdobju epidemije, »v živo« izpeljali 6. redno sejo Območnega Odbora SKVNS za Primorsko in Notranjsko.
S predsedniki in zunanjimi predstavniki komunalnih podjetij smo se sestali na Krasu, to je v osrčju območja.
V okviru točke Projekta za pridobivanje in ohranjanje članstva v SKVNS, je predsednica SKVNS, Majda Marolt predstavila potek pogajanj za sklenitev panožne kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti, ki se izteka z mesecem junijem 2021.
Vsi prisotni so izrazili resno podporo delovni pogajalski skupini SKVNS, da uspešno zaključi pogajanja s predstavniki delodajalcev v predvidenem roku, na način, da se ohranijo ključna določila panožne pogodbe in pravice za člane sindikata.
Predsednica je navzoče obvestila na naslednja pogajanja že v petek, 21. 5. 2021. Zahvalila se je za izkazano podporo in zaželela uspešno sodelovanje z vsemi navzočimi tudi v prihodnje. Na izkazani način podpore do SKVNS, tudi delodajalci čutijo, da smo dobro organizirani in je le-to najboljša popotnica v napornih pogajanjih.

Sindikati v tej farsi ne bomo več sodelovali! – O sindikalnem umiku iz ekonomsko-socialnega sveta

Ker zaradi ravnanja aktualne vlade in kršenja pravil ekonomsko-socialnega sveta (ESS) socialnega dialoga ni več, so vodilni petih največjih naših sindikalnih central usklajeno in enotno najavili, da ne želijo biti več sodelovati v tej farsi, predvsem pa ne v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.

PREBERI VEČ …

Strani: