Arhiv novic

OBVEZNI KRIZNI DODATEK ZA ZAPOSLENE

»Zasebni delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela v času epidemije, torej za marec (za obdobje od 13.3. do 31.3.) april in maj 2020, in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3x minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov. Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 eur se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine. Znesek mesečnega kriznega dodatka se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni delal cel mesec, sorazmerno zmanjša.«

 

Več odgovorov Finančne uprave RS v zvezi z interventnimi ukrepi NAJDETE NA TEJ POVEZAVI

 

KAJ PRINAŠA MEGA “KORONAZAKON”?

Objavljamo povzetek najpomembnejših določb Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Državni zbor je omenjeni zakon sprejel 2. aprila, vendar v Uradnem listu RS še ni bil objavljen (predvidevamo, da bo v petek), kar pomeni, da še ni stopil v veljavo in zato še ni v uporabi.

PREBERI VEČ …

 

 

 

Odsotnost z dela in bolniški stalež se v obdobju epidemije COVID-19 začasno ureja drugače:

PREBERI VEČ …

 

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)

Državni zbor je na seji 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

BESEDILO ZAKONA

 

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) smo razočarani nad vsebino sprejetega zakona.

Izjava

 

NAVODILO ZA VARNO NAMEŠČANJE, UPORABO IN ODSTRANJEVANJE KIRURŠKE MASKE TIP II R

POVEČUJEJO ČLANSTVO

V Javnem komunalnem podjetju (JKP) Prodnik deluje Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami (SKVNS) že od leta 1999. Že 15 let ga vodi Boštjan Novak.

Preberi več …

 

 

 

OBJAVLJAMO SMERNICE ZA 1. KORONA ZAKON

ki jih je vlada sprejela na seji dne, 24. 3. 2020.

ODZIV SINDIKALNIH CENTRAL NA SMERNICE ZA 1. KORONA ZAKON, ki je bil 25. 3. 2020 poslan na Vlado, MDDSZEM ter članom skupine za pripravo zakona

 

ZA BLAŽENJE STISK V ČASU EPIDEMIJE NOVEGA KORONAVIRUSA: OBJAVLJAMO PREDLOGE UKREPOV ZSSS

Sindikati smo se v času epidemije novega koronavirusa pomembno angažirali. Aktivno se borimo za to, da delavke in delavci, še posebej tisti najbolj ranljivi (prekarke in prekarci ter drugi), ne bi nosili bremena zaostrenih gospodarskih razmer, oblikujemo ter predlagamo interventne ukrepe, informiramo in svetujemo ter opozarjamo na nepravilnosti.

PREBERI VEČ …

22. MAREC – SVETOVNI DAN VODA

Voda je izvir življenja, je nenadomestljiva strateška naravna dobrina, brez katere življenje na našem planetu ni mogoče. Letošnji svetovni dan voda je v znamenju podnebnih sprememb.

POKLON IN HVALA VSEM, KI V TEH KRIZNIH RAZMERAH SKRBITE, DA IZ NAŠIH PIP TEČE ČISTA PITNA VODA.

Ob trenutni situaciji je še posebej pomembno tudi sporočilo, da je voda iz pipe varna za uživanje, več na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-letosnji-svetovni-dan-voda-22-marec-je-v-znamenju-podnebnih-sprememb-ob-trenutni-situaciji-je-pomembno-tudi-sporocilo-da-je-voda-iz-pipe-varna-za-uzivanje/

POZIV ZA ZAŠČITO ZAPOSLENIH V DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVANJA

Na naslov Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije že prihajajo opozorila, da so delodajalci v dejavnosti zasebnega varovanja zelo slabo poskrbeli za primerno zaščito svojih zaposlenih. V nekaterih primerih zaposleni sploh niso prejeli zaščitnih sredstev. Zaposleni v zasebnem varovanju prihajajo v neposreden stik s strankami, obiskovalci in ostalim prebivalstvom. V vseh primerih ni mogoče vzdrževati varne oziroma priporočljive razdalje že zaradi same narave dela. Na naslov sindikata prihajajo tudi že opozorila o kršitvah predvsem v povezave z odrejanjem letnega dopusta.

Poziv SKVNS za zaščito zaposlenih v dejavnosti zasebnega varovanja

POZIV ZSSS DELODAJALCEM

Komunalne dejavnosti in dejavnost zasebnega varovanja so dejavnosti, ki so posebnega družbenega pomena. Sindikatu komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije opozarja na breme, ki ga v tem času nosijo zaposleni v teh dejavnostih in pričakuje, da bodo imeli zaposleni zagotovljena vsa potrebna varovalna sredstva in da bodo izvedeni vsi potrebni ukrepi za zaščito zdravja zaposlenih ter da bodo za delo v teh izjemno težkih pogojih tudi nagrajeni.

Poziv ZSSS delodajalcem

Poziv vladi in ministrstvom

OBVESTILO

Glede na razglasitev izrednih razmer zaradi preprečevanja širjenja novega koronovirusa, so tudi na sindikatu sprejeti ukrepi. Od ponedeljka, 16. 3. 2020 so zaprte sindikalne pisarne na sedežu ZSSS na Dalmatinovi 4 v Ljubljani in tudi vse sindikalne pisarne po območjih. Tako tudi zaposlena na SKVNS s 16. 3. 2020 delava od doma, torej sva za vsa vaša vprašanja in prošnje dosegljiva na e-pošti oziroma na GSM telefonih. Majda GSM: 041/760-204 in Sebastijan GSM: 041/661-815.

 

Pravna pomoč je za nujne primere dosegljiva preko telefona in e-pošte. Postavljena je spletna stran z odgovori na najpogostejša vprašanja: https://www.zsss.si/korona-virus/pogosta-vprasanja-in-odgovori/

Seveda pa je tudi v času izrednih razmer potrebno imeti v mislih pravice zaposlenih delavk in delavcev. Spodaj so pojasnila Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa

OPRAVLJANJE DELA NA DOMU in ODREJANJE DRUGEGA-DELA

Strani: