Arhiv novic

VARNOSTNIKI MED EPIDEMIJO NISO MIROVALI

Sindikalnih aktivnosti v letošnjem letu ne zmanjka tudi na področju zasebnega varovanja. Prekinila jih je sicer epidemija, zato pa so imeli varnostniki tudi v njenem času obilico dela. Sindikat pa je svoje aktivnosti spet okrepil ob koncu epidemije.

PREBERI CELOTEN ČLANEK

BREZ JAVNIH SLUŽB BI SE ŽIVLJENJE USTAVILO

Koronakriza je razgrnila, da so delovna mesta, ki so pogosto prezrta, še kako pomembna za nemoteno delovanje družbe kot celote. Med takšna sodijo tudi delovna mesta v komunalni dejavnosti, ki obsegajo preskrbo s pitno vodo, pogrebne storitve, čistilne naprave in upravljanje komunalnih storitev, zbiranje in odvoz smeti.

PREBERI CELOTEN ČLANEK

 

SKUPNA ZAHVALA DELODAJALCEV IN SINDIKATOV ZAPOSLENIM V KOMUNALNEM GOSPODARSTVU

V sredo, 15. julija 2020, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Vili Podrožnik v Ljubljani podelil priznanje Jabolko navdiha vsem zaposlenimi v slovenskem komunalnem gospodarstvu, ki so v času trajanja epidemije COVID-19 vlagali izjemen trud v nemoteno izvajanje komunalnih storitev z namenom zagotavljanja čim bolj neokrnjenih pogojev za življenje in delo prebivalcev, pa tudi za delovanje vseh drugih ključnih služb in dejavnosti v celotni Sloveniji. Zahvali vsem zaposlenim se pridružujemo tudi predstavniki delodajalskih in sindikalnih organizacij komunalnega gospodarstva.

PREBERI VEČ …

DODATEK ZA DELOVNO DOBO V DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVANJA

 

Zaposleni v dejavnosti zasebnega varovanja so upravičeni do dodatka za delovno dobo najmanj v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako leto delovne dobe na podlagi določil v Zakonu o delovnih razmerjih, ker Kolektivna pogodba dejavnosti zasebnega varovanja ne ureja dodatka za delovno dobo.

Preberi več …

Sodba VSRS, opr.št. Ips 169/218

 

VABILO NA SKUPNO SREČANJE ČLANOV SKVNS, ZAPOSLENIH V DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVANJA

 

Ukrepi, ki jih so jih zahtevale izredne razmere, se rahljajo, zato Vas vabimo na skupno srečanje, ki bo potekalo

 

v ponedeljek, 8. 6. 2020 od 15.00 do 16.00 ure.

 

V NOVI GORICI, KIDRIČEVA ULICA 9, v prostorih ZSSS, Regijska organizacija vzhodne Slovenije, Območje Primorska in Notranjska.

Vabilo – srečanje

ČESTITKE OB PRAZNIKU DELA, LETOS S POVABILOM »OSTANITE DOMA«

Živimo v času izrednih razmerah, v času, novih izzivov in priložnosti, vendar pa 1. maj je in ostaja praznik delavk in delavcev, simbol našega boja za delavske in socialne pravice. Praznik dela naj bo priložnost, da na glas povemo, da smo prav vsi delavci upravičeni do pogojev dela, ki ne bodo ogrožali našega zdravja, do dostojnega plačila in spoštljivega odnosa. Predvsem pa si želimo graditi socialni dialog skupaj na enakopravnih temeljih.

Prvi maj predstavlja mednarodni simbol solidarnosti vseh delavcev in je spomin na dogodke, ki so se zgodili v začetku maja 1886 v Chicagu. V Sloveniji smo prvi maj prvič praznovali leta 1890 in nato vsako leto. Praznik je preživel vojne, razpad držav, poskus ukinjanja. Letos torej mineva že 130 let od prvega praznovanja tega praznika. Ob tej priložnosti je ZSSS izdala elektronsko brošuro »Nazaj h koreninam«, ki je dosegljiva na povezavi: https://zsss.si/wp-content/uploads/2020/04/Bro%C5%A1ura-8.0.pdf

 

Hvala vsem, ki stopate in se borite skupaj z nami.

MEDNARODNI DELAVSKI SPOMINSKI DAN 28. APRIL

Vsako leto 28. 4. obeležujemo svetovni dan varnosti in zdravja pri delu ter mednarodni spominski delavski dan na umrle zaradi nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Stoletno geslo spominskega dneva je: »Spominjaj se mrtvih in bori se za žive!«.  ZSSS se kot članica Evropske konfederacije ETUC pridružuje kampanji, ki je letos posvečena predvsem vsem, ki so umrli zaradi novega korona virusa. Spominjamo se zdravstvenih in vseh drugi delavcev, ki so se s korona virusom okužili na delovnem mestu. Nihče ne bi smel umreti zaradi dela!

Več informacij

 

Nič o delavkah in delavcih brez nas! – Nujna vključitev v pripravo ukrepov in vzpostavitev socialnega dialoga

Objavljamo poziv reprezentativnih sindikalnih zvez in konfederacij, članic Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), torej tudi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, po aktivni vključitvi v pripravo interventnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in po takojšnji vzpostavitvi socialnega dialoga z delovanjem ESS.

Preberi več …

OBJAVLJEN ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP)

 

Državni zbor je na seji 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 49/2020, dne 10.4.2020

 

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je dostopen na https://uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0766/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-zajezitev-epidemije-covid-19-in-omilitev-njenih-posledic-za-drzavljane-in-gospodarstvo-ziuzeop

OBVEZNI KRIZNI DODATEK ZA ZAPOSLENE

»Zasebni delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela v času epidemije, torej za marec (za obdobje od 13.3. do 31.3.) april in maj 2020, in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 3x minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov. Od izplačila kriznega dodatka v višini 200 eur se ne obračunajo in ne plačajo prispevki za socialno varnost niti akontacija dohodnine. Krizni dodatek se tudi ne všteva v letno odmero dohodnine. Znesek mesečnega kriznega dodatka se v primeru, da delavec v posameznem mesecu ni delal cel mesec, sorazmerno zmanjša.«

 

Več odgovorov Finančne uprave RS v zvezi z interventnimi ukrepi NAJDETE NA TEJ POVEZAVI

 

Strani: