skvns@sindikat-zsss.si041 661 815

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS)

PREDSTAVITEV

BREZPLAČNA STROKOVNA IN PRAVNA POMOČ

SKVNS preko mreže ZSSS po Sloveniji zagotavlja strokovno in pravno pomoč organizacijam sindikata. Preko mreže se zagotavlja pravna pomoč tako pri reševanju individualnih sporov (posamezni član) kot tudi kolektivnih sporov iz delovnega razmerja (skupina članov) ter zagotavlja zastopanje v primerih uveljavljanja pravic v stečaju. Pravna pomoč obsega tudi brezplačno zastopanje članov v postopkih pred :

  • Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • Zavodom za zaposlovanje Slovenije
  • Centrom za socialno delo
  • Pred ostalimi organi v zvezi z zagotavljanjem pravic iz delovnega razmerja in v zvezi z zagotavljanjem socialnih pravic.

KORISTNE POVEZAVE