Cilji

V SKVNS SI PRIZADEVAMO ZA URESNIČEVANJE SLEDEČIH CILJEV:

 • zagotavljati ustrezne delovne in življenjske razmere (pogoje),
 • zagotavljati primerne plače s sklepanjem kolektivnih pogodb za vse tri naše dejavnosti in urejati položaj članov s kolektivnimi pogodbami,
 • varovati večletne, z delom pridobljene izkušnje in njihovo ustrezno vrednotenje,
 • omogočiti pravno in socialno pomoč,
 • vplivati na oblikovanje delovne in socialne zakonodaje ter zakonov, pomembnih za delavce na��ih dejavnosti,
 • vplivati na oblikovanje zakonodaje s področja dejavnosti,
 • zahtevati varstvo pri delu in zaščitno opremo,
 • pravočasno in celovito obveščati članstvo o svojem delu in vsem, kar zadeva uveljavljanje njihovih interesov,
 • varovati sindikalne pravice in svoboščine brez omejevanja,
 • razvijati vzajemnost in solidarnost med delavci,
 • dajati solidarnostne pomoči,
 • in še mnogo drugega, kar je v interesu članstva.