skvns@sindikat-zsss.si041 661 815

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninamislovenije (skvns)

PREDSTAVITEV

ČLANSTVO V SINDIKATU PO UPOKOJITVI

Vabimo Vas, da po upokojitvi še naprej ostanete član Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, ker:

  • Kot član SKVNS imate možnost koriščenja brezobrestnih sredstev  z obveznostjo vračila v višini do 500,00 EUR na podlagi sprejetih Pravil o dodeljevanju brezobrestnih povratnih sredstev.
  • Kot član SKVNS imate možnost koriščenja sredstev iz solidarnostnega sklada SKVNS v primeru socialne ogroženosti ter v primeru elementarne nesreče v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju solidarnostne pomoči.

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije se bo še naprej zavzemal za varovanje pridobljenih pravic upokojencev ter za ustrezno ureditev zakonodaje na področju pokojninskega in  invalidskega zavarovanja ter zdravstvenih storitev. Naš skupni cilj bo, da se ne bo poslabševalo obstoječe ureditve in s tem Vašega osebnega standarda. Z veseljem Vas bomo povabili tudi na protestne shode, če bodo organizirani zaradi pritiskov iz področja omenjene zakonodaje oziroma delovnopravne zakonodaje.

Trudili se bomo, da Vas bomo tudi redno obveščali ter iskali možnost, da se vsaj enkrat letno tudi srečamo oziroma izvedemo še kakšno dodatno aktivnost.

VEČ KOT BO ČLANOV, VEČ AKTIVNOSTI SE BO LAHKO IZVEDLO.

V kolikor se boste odločili za nadaljevanje članstva v SKVNS, Vas prosimo, da izpolnite spodnji evidenčni list.

Članarina znaša 1 % od pokojnine in se plačuje preko trajnika.

Izpolnjen in podpisan evidenčni list skupaj z SEPA obrazcem prosimo vrnite na naš naslov: SKVNS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana.

Za več informacij nas lahko tudi pokličete na GSM: 041/760-204 ali pišite na e-naslov: skvns@sindikat-zsss.si.

PRILOGE:

Evidenčni list

SEPA obrazec

KORISTNE POVEZAVE

Oblikovanje in izvedba Visart