INFORMACIJE SKVNS ŠT. 7/2014

        Water_SLEbg 

      POTEKA JAVNO POSVETOVANJE

 

   »VODA IN KOMUNALNA UREDITEV

     STA ČLOVEKOVA PRAVICA!

     VODA JE JAVNA DOBRINA IN NE BLAGO!«

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije je kot del Evropske zveze sindikatov javnih uslužbencev (EPSU) v preteklem letu na ravni Slovenije zbiral podpise in akcijo smo skupaj tudi uspešno izpeljali. Evropska zveza pa nas zdaj poziva, da si skupaj še naprej prizadevamo, da bodo cilji iz Evropske državljanske pobude tudi dejansko uresničeni.

Kot odgovor na pobudo Evropske državljanske pobude »Voda in komunalna ureditev sta človekovi pravici« je Evropska komisija organizirala javno posvetovanje na temo oskrbe s pitno vodo z namenom izboljšanja dostopa do kakovostne vode v Evropski uniji. Javno posvetovanje pa je organizirano preko vprašalnika, na katerega lahko odgovarjajo vsi državljani držav članic Evropske unije.

 

Radi bi spodbudili vse, ki ste podpisali našo Evropsko državljansko pobudo in tudi vse ki podpirate cilje, ki smo jih opredelili v evropski državljanski pobudi, da sodelujete v tem posvetovanju in odgovorte na vprašalnik, ki je dostopen na internetnih straneh: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DWSurvey?surveylanguage=SL.

 

Evropska zveza javnih uslužbencev – EPSU, katere člani smo, nas posebej opozarja, da je še posebej pomembno, da na Evropsko komisijo pride čimveč odgovorov. Vsak odgovor šteje. V vprašalnik pa je mogoče vpisati tudi komentarje, pobude, predloge….

 

Komisija se še vedno ni povsem jasno opredelila, da je voda javno dobro, da mora biti dostop do vode zagotovljen prav vsem, da upravljanje z vodnimi viri ne temelji na tržnem pristopu. Evropska komisija bi morala priznati, da je voda človekova pravica in na tej podlagi naložiti državam članicam obveznosti, ki pa ne morejo biti prepuščene trgu. Zagotovo privatizacija ne vodi do boljših storitev, do boljše kakovosti vode, zagotovo ne bo pripomogla k izboljšanju dostopnosti in dosegljivosti. Številni primeri kažejo negativne učinke po privatizaciji vode. Komisija želi, da ostane nevtralna glede tega, to nevtralno stališče podpiramo, vendar mora biti Evropska komisija res nevtralna. Bili pa smo priča,  ko je Komisija podprla javno-zasebno partnerstvo, kar ni prav nič drugega kot prikrita privatizacija. Bili smo priča pritiskom iz Bruslja na grško vlado, da privatizira vodne vire in na ta način rešuje krizo. Zato bi želeli, da bi Komisija  v pisni obliki podala zagotovilo in preko zakonodaje poskrbela, da ne bo mogoč liberalen pristop na tem področju. Liberalizacija storitev je namreč prvi korak k privatizaciji.  Želimo tudi, da Komisija izključi storitve v povezavi z zagotavljanjem in upravljanjem z vodnimi viri iz trgovinskih pogajanj. Vedno in na vseh nivojih v celotni Evropski uniji je treba poudarjati: voda je javno dobro, ne blago.

 

Kaj lahko stori Evropska komisija. Evropska komisija lahko sprejme zakonodajo, da morajo DČ izpolniti svoje obveznosti in lahko naloži sankcije v primeru neupoštevanja obveznosti posameznih držav članic za zagotovitev kakovostne in cenovno dostopne vode za vse. Prav tako lahko naloži državam članicam dolžnost, da zaščitijo vodne vire z namenom, da se zagotovi kakovostna pitna voda  takoj in ohrani za prihodnje rodove.

 

Voda mora ostati pod javnim nadzorom. Voda je javno dobro in  življenjskega pomena za vse državljane, kajti brez vode ni življenja, zato voda ne sme biti podvržena liberalizaciji in mora biti dostopna vsem.

 

DEL DOHODNINE LAHKO NAMENITE SINDIKATU

SLIKA

  V KOLIKOR ŠE NISTE PODARILI DELA SVOJE DOHODNINE, JO Z IZPOLNITVIJO  PRILOŽENEGA  OBRAZCA,  LAHKO  NAMENITE  SINDIKATU KOMUNALE, VAROVANJA IN POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI  SLOVENIJE.

 

Izpolnjen obrazec vrnite na naš naslov: SKVNS, Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana. Hvala.

 Obazec za donacijo dohodnine-.SKVNS