PREJEMKI PO KPN – AVGUST 2020

Skladno z določbami kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami znašajo najnižje osnovne plače za avgust 2020:

 

 

Tarifni razred Skupina I. Skupina II. Skupina III.
I. 410,35 € 437,07 € 463,81 €
II. 446,00 € 475,39 € 504,80 €
III. 492,33 € 525,20 € 558,08 €
IV. 574,31 € 613,32 € 652,36 €
V. 624,21 € 666,96 € 709,75 €
VI. 823,79 € 881,52 € 939,27 €
VII. 1.016,26 € 1.088,41 € 1.160,63 €
VIII. 1.301,41 € 1.394,92 € 1.488,54 €
IX. 1.550,90 € 1.663,13 € 1.775,45 €

 

 

 

Minimalna plača (od 1.1.2020) 940,58 €
Povprečna plača v R Sloveniji – zadnji trije meseci 1.878,05 €
Povprečna plača v R Sloveniji – mesečna 1.812,72 €
Regres za letni dopust (*1) najmanj 65 % povprečne plače v RS po zadnjem podatku SURS

posamezni delodajalec lahko določi in izplača višji regres za  letni dopust

Dnevnice – cela (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti) 21,39 €
                – polovična (nad 8 do 12 ur odsotnosti) 10,68 €
                – znižana (od 6 do 8 ur) 7,45 €
Kilometrina – službena potovanja 0,37 €
Regres za prehrano na dan (*2) 6,12 €

Če je delavec na delu prisoten več kot 10 ur, mu za ta dan pripada še znesek v višini 0,76 € za vsako dopolnjeno uro dela po osmih urah dela.

 

Jubilejne nagrade za delovno dobo

– za 10 let

 

460,00 €

               – za 20 let 689,00 €
               – za 30 let 919,00 €
               – za 40 let 919,00 €
Solidarnostna pomoč

– smrt delavca (80% povprečne plače za pretekle 3  mesece v RS)

– ostali primeri iz 87. člena KPN (50 % povprečne plače za pretekle 3 mesece v RS)

 

1.502,44 €

 

939,03 €

Prevoz na delo in z dela

 

100% cene najcenejšega javnega prevoza

 

Če ni možnosti javnega prevoza, pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,16 € za vsak polni kilometer.

 

Marolt Majda, univ.dipl.prav.

Predsednica SKVNS