Kako postati član SKVNS

Član SKVNS lahko postane vsak delavec, zaposlen v dejavnosti, ki jih navajamo, in sicer tako, da podpiše pristopno izjavo in sprejema statut in program SKVNS.

Smiselno je, da se delavec včlani v sindikat tiste dejavnosti, v katero je razvrščen tudi delodajalec po standardni klasifikaciji dejavnosti. Le tako lahko vpliva na odločitve in je deležen vseh pravic iz kolektivne pogodbe dejavnosti.

Član sindikata SKVNS je dolžan plačevati članarino, ki znaša 1% od bruto plače člana mesečno.
Na podlagi podpisane pristopne izjave SKVNS izda novemu članu člansko izkaznico, ki je last SKVNS. S člansko izkaznico se član izkaže vsakič, ko uveljavlja pravice in ugodnosti člana.