KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI

TP h KPN – JANUAR 2023

TP h KPN – Uradni list RS – štev. 99-2022

Tarifna priloga h KPN – Uradni list RS, št. 46/2019

 

KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI – KP (Uradni list RS št. 67/2016)

Prenovljena KPN je bila podpisana 9. septembra 2016 na 17. srečanju nepremičninskih organizacij v Velenju.

 

Kolektivna pogodba za dejavnost z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/98, 39/99 – ZMPUPR, 117/04, 87/05, 67/16 in 27/17)

Komisija za razlago kolektivne pogodbe je skladno z določbo 2.odst 7.člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in na podlagi 66.člena kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, (Uradni list RS, št. 9/98), na seji dne 9.7.2003 sprejela RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE za dejavnost poslovanja z nepremičninami z veljavnostjo 1. 1. 2003 (UL RS št. 78/8. 8. 2003).

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami (UL RS št. 117/29. 10. 2004)

Aneks št.2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami(UL RS št. 87/30.9.2005)