skvns@sindikat-zsss.si041 661 815

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS)

PREDSTAVITEV

Aneks št.2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami (UL RS št. 87/30.9.2005)

Na podlagi 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Ur. l. RS 117/04), Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Ur. l. RS 70/04) in Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004-2005 (Ur. l. RS 55/04) pogodbeni stranki

 

zastopnika delodajalcev:

Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za poslovanje z nepremičninami, Dimičeva 13, Ljubljana in

Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za storitve, Dimičeva 9, Ljubljana

in zastopnik delojemalcev:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami, Dalmatinova 4, Ljubljana

 

skleneta

 

A N E K S št. 2

h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami

 


kot sledi:


1. člen

Znesek uskladitve za leto 2005 znaša 5.850,00 SIT, kar v skladu z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004- 2005 in Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004-2005 predstavlja uskladitve plač iz naslova stopnje rasti življenjskih potrebščin brez alkohola in tobaka ter iz naslova produktivnosti.

 

 

2. člen

Plača delavcev za katere velja ta kolektivna pogodba se prvič poveča za znesek uskladitve iz 1. člena tega Aneksa za delo opravljeno v mesecu septembru 2005.

 

 

3. člen

Ta Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1.9.2005 dalje.

 

 

Ljubljana, 15.9.2005

 

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za poslovanje z nepremičninami

Predsednik
Mag. J anez Frelih

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat komunale, varovanja in 
poslovanja z nepremičninami SKVNS

Predsednica 
Dragica Andlovič

 

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za storitve

Predsednica
Zofija Kukovič

 

Republiški odbor za poslovanje 
z nepremičninami

Predsednik
Vladimir Stopar

KORISTNE POVEZAVE