PLAČILA ZA POSLOVNO USPEŠNOST: 13 PLAČA ALI BOŽIČNICA

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) poziva delodajalce, da v skladu z določili kolektivnih pogodb dejavnosti in sprejetimi kriteriji za ugotavljanje dela plač iz naslova uspešnosti poslovanja v podjetjih, v novembru in decembru 2014, zagotovijo izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja (13. plača iz naslova uspešnosti poslovanja družbe).ZSSS prav tako poziva delodajalce, da najkasneje v decembru 2014 zagotovijo izplačilo “božičnice” v vseh primerih, ko je to določeno s kolektivno pogodbo ali s posebnim dogovorom med sindikatom in vodstvom družbe.

V priponki podrobna obrazložitev oblik izplačil iz naslova poslovne uspešnosti in kaj predstavlja njihovo izplačilo z davčnega vidika.

Placila za poslovno uspesnost