PODPORA K PROTESTU KNG

kng

Republiški odbor sindikata komunalnih dejavnosti je na današnji seji sklenil, da  daje podporo Sindikatu kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije in se pridružuje njihovemu  stališču in opozorilu, da je nesprejemljiva odpoved kolektivne pogodbe dejavnosti s strani organov Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev Slovenije. Takšna dejanja ne prispevajo in ne pripomorejo h krepitvi socialnega dialoga.

Tudi v Sindikatu komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije se v letošnjem letu srečujemo z velikimi težavami pri pogajanjih. Še posebej pa moramo izpostaviti težave pri pogajanjih v komunalni dejavnosti, v dejavnosti, v kateri socialni dialog nikakor ne steče.

 

V Sindikatu komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije razumemo pogajanja, kot sodelovanje dveh enakovrednih socialnih partnerjev, s spoštljivim odnosom drug do drugega, ki si na pogajanjih skupaj prizadevajo najti kompromis, ki je sprejemljiv za obe strani. Ne moremo pa pristajati na način dela, ki ni partnerski, je izključujoč in ne vodi k socialnemu miru. 

 

Tudi v Sindikatu komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije podpiramo protest za socialni dialog, ki temelji na transparentnosti in medsebojnem spoštovanju socialnih partnerjev.