Prednosti

Sprememba pokojninsko – invalidske, delovno – pravne, zaposlitvene in tudi druge zakonodaje, ki jo oblast načrtuje v kratkem, bo v temelju spremenila socialni in delovno – pravni položaj delavcev.

K temu dodajmo še trend drobljenja komunalnih podjetij, izdaje koncesij in podobno, kar spreminja položaj v tej dejavnosti. Kapital in njegovi lastniki postajajo prevladujoč dejavnik v gospodarskem in tudi političnem življenju.
Delodajalci se združujejo v gospodarskih in drugih zbornicah in poskušajo preko njih zmanjševati sedanje pravice delavcev.

Že samo to dejstvo narekuje potrebo delavca, da se včlani v sindikat, ki s svojimi vsakodnevnimi aktivnostmi deluje v zaščito pravic delavca v dejavnosti.

  

UGODNOSTI ČLANA (PREDNOSTI)


1. brezplačna strokovna in pravna pomoč po območnih odborih SKVNS;

kar vključuje predvsem pomoč pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja in kršitvi kolektivne pogodbe, delovnopravne ali druge zakonodaje, pa tudi strokovno pomoč pri volilnih postopkih in delovanju svetov delavcev, delavskih zaupnikov in predstavnikov delavcev v organih družb in zavodov;
KJE DOBITE STROKOVNO PRAVNO POMOČ?

 

2. izobraževanje in usposabljanje;

Člani sindikata, predvsem pa njihovi sindikalni zaupniki in poverjeniki, so upravičeni do usposabljanja in izobraževanja, ki se organizirata na območjih, SKVNS ali ZSSS, na področjih:

  • kolektivne pogodbe in njihovo izvajanje ter vloga in naloge sindikatov pri vključevanju inšpekcije dela in sodišč,
  • seznanitev z vsebino delovno – pravne in druge zakonodaje ter njihovo uporabo ob kršitvah pravic delavcev,
  • uveljavljanje in izvajanje zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju,
  • varstvo pri delu, humanizacija dela,
  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

3. ugodna posojila v Delavski hranilnici;

SKVNS je delničar Delavske hranilnice, pri kateri naši člani lahko najemajo posojila.

 

4. sklad solidarnostne pomoči;

Solidarnostna pomoč članom se dodeljuje ob socialni ogroženosti ter pri reševanju elementarnih ali drugih nesreč na osnovi sprejetega Pravilnika.
Pravico do materialne solidarnostne pomoči imajo vsi člani, ki so včlanjeni v sindikat SKVNS najmanj eno leto in so v tem času redno plačevali članarino.

 

5. sodelovanje oz. udeležba v delovnih, športnih, rekreativnih in drugih srečanjih članov dejavnosti.