Izhodiščna plača zasebnega varovanja, junij 2011

Vsem organizacijam oz. delodajalcem, za katere je veljala

KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZASEBNEGA VAROVANJA

 

Ta kolektivna pogodba je dokončno prenehala veljati z dnem 22.5.2008, kar pomeni, da za zaposlene v tej dejavnosti kot minimume uporabljamo kolektivno pogodbo o izredni uskladitvi plač za leto 2007 in načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkih za leti 2008 in 2009. Tako znašajo izhodiščne plače od 1. junija 2011 dalje najmanj:

                                               

Tarifni razred

Izhodiščna bruto plača v EUR

za polni delovni čas

I.

368,90

II.

402,62

III.

446,47

IV.

493,67

V.

554,36

VI.

655,51

VII.

739,79

VIII.

874,67

IX.

1.043,25

 

Minimalna plača

748,10

 

Zajamčena plača 

237,73

 

Dnevnice – cela (nad 12 do vključno 24 ur odsotnosti)

15,02

 

                   – polovična(nad 8 do 12 ur odsotnosti)

7,51

 

                   – znižana (od 6 do 8 ur)

5,26

 

Kilometrina – SLUŽBENA POTOVANJA

0,32

 

Regres za prehrano

najmanj 3,56 € na dan

 

Jubilejne nagrade za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu

               – za 10 let  

 

1 izh. plača 1. tarifnega razreda

               – za 20 let  

1,5 izh. plače 1. tarifnega razreda

               – za 30 let  

2 izh. plači 1. tarifnega razreda

               – za 40 let                                                                                 2,5 izh. plače 1. tarifnega razreda

Odpravnina ob upokojitvi

 

3.009,26

ali dve plače delavca, če je zanj to ugodneje

Solidarnostna pomoč

-v primeru smrti delavca

-v primeru smrti

družinskega člana

700,00

 

350,00

Povprečna mesečna plača v RS znaša 1.523,98 EUR.

Povprečna plača v RS – zadnji trije meseci znaša 1.504,63 EUR

Prevoz na delo in z dela znaša najmanj 60% cene najcenejšega javnega prevoza na delo oziroma 0,13€ za vsak kilometer med prebivališčem in krajem opravljanja dela.

 

 

 

Predsednica SKVNS:
Dragica Andlovič