Organiziranost

  • predsedstvo je najvišji organ SKVNS, ki ga sestavljajo predsedniki območnih odborov pri območnih organizacijah ZSSS

  • sindikalno smo organizirani v 97 družbah, ki se ukvarjajo z dejavnostjo komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami

  • v okviru treh dejavnosti so organizirani tudi republiški odbori za:

    • komunalo oz. gospodarske javne službe komunalnih dejavnosti in službe varstva okolja,

    • dejavnosti poslovanja z nepremičninami

    • dejavnost služb zasebnega varovanja (varnostnikov)