Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti

Tarifna priloga KP KD – 2022 – Ur.l. RS št. 137/2022

Mnenje zvezi s 36. čl. KP KD – Uradni list RS štev.: 94/2022

Razlage KP KD – Uradni list RS štev.: 94/2022

Nova KP KD – Uradni list številka 105/2021.

Mnenje v zvezi z izvajanjem 63. člena KP KD – Ur.l.152/2020

Mnenje v zvezi z izvajanjem 1. odstavka 3. člena TP h KP KD – Ur.l.152/2020

Tarifna priloga h KP KD – 2020 – Ur l št. 81/2019

Tarifna priloga KP KD – 2019 – UR.l.3-2019

8. Razlaga – 54 čl KP KD-Ur l 16-2018

Tarifna priloga KP KD – 2018 – Ur.l.80-2017

7. Razlaga – 92.čl. KP KD-Ur.l.80-2017

6. Razlaga – 102.čl. KP KD-Ur.l.68-2017

5. Mnenje-81.čl.KPKD-U.l.-63-2017

4. Razlaga-104.čl.KPKD-U.l.-63-2017

3. Razlagi-87.-101.čl + 101. čl.U.l.49_2017

2. Razlaga-77.čl.KPKD-U.l.-45_2017

1. Razlaga-82. in 57.+93.čl.KPKD-U.l.RS38_2017

 

Tarifna priloga KP KD januar 2017

 

sprejete-spremembe-in-dopolnitve-kp-komunalnih-dejavnosti-dec2016

 

Nova kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti sklenjena junij 2015

 

Aneks št. 2 k kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2014

Aneks-št.-1-h-KP-komunalnih-dejavnosti-za-leto-2012.pdf

KP Komunalnih dejavnosti za leto 2012

Aneks k TP h KP komunalnih dejavnosti z veljavnostjo od 1.9. do 31.12.2011

Aneks k TP h KP komunalnih dejavnosti-podaljšanje julij-avgust 2011

Tarifna priloga h kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

Pogajanja za tarifno prilogo h KP komunalnih dejavnosti v teku

Aneks h KP komunalnih dejavnosti – podaljšanje KP dejavnosti do 31.12.2011

Aneks h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, ki velja od 1. 1. 2010

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, ki velja od 1. 1. 2010

Aneks in Tarifna priloga h KP komunalnih dejavnosti z veljavnostjo od 1.1.2009 dalje

Tarifna priloga h KP komunalnih dejavnosti z veljavnostjo od 1.1.2008 dalje

Tarifna priloga h KP komunalnih dejavnosti z veljavnostjo od 1.7.2007dalje

Tarifna priloga h KP komunalnih dejavnosti z veljavnostjo od 1.7.2006 dalje

Obvestilo sindikalnim zaupnikom komunale – sporočilo o Aneksu št.3

Aneks št.3 k Tarifni prilogi KP komunale

Aneks št. 1 k tarifni prilogi h KP komunalnih dejavnosti

Aneks št. 2 k tarifni prilogi h KP komunalnih dejavnosti

Razlage h KP komunalnih dejavnosti ( 15.6.2005)

Razlaga h KP komunalnih dejavnosti v zvezi s 45. členom

Razlaga h KP komunalnih dejavnosti, objavljena v UR št. 120 z dne 29.12.2005