Kdo se včlanjuje v SKVNS

V SKVNS se včlanjujejo delavci, zaposleni v podjetjih, opredeljenih po standardni klasifikaciji dejavnosti:

 

35.220

Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži

 

35.300

Oskrba s paro in vročo vodo

 

36.000

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

 

37.000

Ravnanje z odpadki

 

 

38.110

Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

 

38.120

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

 

38.210

Ravnanje z nenevarnimi odpadki

 

38.220

Ravnanje z nevarnimi odpadki

 

38.310

Demontaža odpadnih naprav

 

38.320

Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

 

39.000

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

 

81.100

Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

 

81.210

Splošno čiščenje stavb

 

81.220

Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

 

81.290

Čiščenje cest in drugo čiščenje

 

81.300

Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

 

96.030

Pogrebna dejavnost

 

68.100

Trgovanje z lastnimi nepremičninami

 

68.200

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

 

68.310

Posredništvo v prometu z nepremičninami

 

68.320

Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

 

71.120

Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje

 

71.110

Arhitekturna in urbanistična dejavnost

 

74.900

Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

 

80.100

Varovanje

 

80.200

Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov

 

80.300

Poizvedovalne dejavnosti

 

V SKVNS se lahko včlanjujejo tudi delavci drugih javnih in storitvenih dejavnosti, če sprejmejo program in statut SKVNS.