Predstavitev

SINDIKAT KOMUNALE, VAROVANJA IN POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMISLOVENIJE (SKVNS):

  • je samostojna, prostovoljna in nestrankarska organizacija delavcev gospodarskih javnih služb in storitvenih dejavnosti;
  • deluje na podlagi lastnega programa in statuta ter skupno dogovorjenega programa in statuta v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije;
  • zaradi uresničevanja določenih skupnih ciljev je povezan z drugimi sindikati dejavnosti v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije kot njen član in sodeluje z drugimi sindikati;
  • kot stalno obliko zastopanja specifičnih interesov ima oblikovane republiške odbore sindikatov po dejavnostih, in sicer za: komunalo oz. gospodarske javne službe komunalnih dejavnosti in službe varstva okolja, dejavnosti poslovanja z nepremičninami in dejavnost služb zasebnega varovanja (varnostnikov);
  • deluje na območju Republike Slovenije.